LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(4), artykuł 3, 341-350; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.3

PROBLEM HARMONOGRAMOWANIA DOSTAW CYKLICZNYCH Z WARUNKIEM SYNCHRONIZACJI PRZYJAZDÓW DO CENTRÓW PRZEŁADUNKOWYCH

Katarzyna Zofia Gdowska, Roger Książek

AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W pracy przedstawiono problem harmonogramowania dostaw cyklicznych wykonywanych przez pojazdy obsługujące ustalone i niezmienne trasy. Każdy pojazd obsługuje inną trasę, gdzie ma za zadanie dostarczyć towar do centrum logistycznego, a także załadować tam inny towar i przewieźć go do kolejnego punktu trasy lub wykonać pusty przejazd do kolejnego punktu załadunku. Wspólnymi punktami tras pojazdów są centra logistyczne, w których niejednokrotnie towar przywieziony przez jeden pojazd, wyrusza w dalszą drogę następnym pojazdem z rozpatrywanej grupy. Przejazdy po każdej trasie realizowane są ze stałą częstotliwością. Celem dla wspomnianego problemu harmonogramowania dostaw cyklicznych jest uzyskanie synchronizacji przyjazdów i pobytu pojazdów w centrach logistycznych tak, aby możliwe było grupowanie ich obsługi w bloki.

Metody: Ze względu na sztywno wyznaczone trasy oraz pożądaną synchronizację przyjazdów do punktów wspólnych tras problem ten wykazuje podobieństwo do problemów układania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Dlatego przy konstruowaniu modelu matematycznego dla tego problemu wykorzystano model przygotowany pierwotnie dla zadania układania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej z kryterium optymalizacji związanym z synchronizacją przyjazdów na przystanki wspólne.

Wyniki: Eksperyment obliczeniowy polegał na rozwiązaniu i porównaniu uzyskanych wyników dla zbioru zadań programowania całkowitoliczbowego mieszanego dla problemu harmonogramowania cyklicznych dostaw z warunkiem synchronizacji przyjazdów do centrów przeładunkowych.

Wnioski: Przedstawiony model MIP dla zadania harmonogramowania cyklicznych dostaw z warunkiem synchronizacji przyjazdów do centrów przeładunkowych może być wykorzystywany do tworzenia harmonogramów do planowania kursów cyklicznych wykonywanych przez grupę pojazdów obsługujących ustalone długie trasy. Pozwoli to na racjonalne planowanie pracy centrum logistycznego i pośrednio wpłynie na obniżenie kosztów, a także skrócenie czasu podróży towaru z punktu wysyłki do odbiorcy.

Słowa kluczowe: harmonogramowanie dostaw cyklicznych, optymalizacja, synchronizacja, programowanie całkowitoliczbowe mieszane
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Gdowska, Katarzyna Zofia, and Roger Książek. "Cyclic delivery-scheduling problem with synchronization of vehicles\' arrivals at logistic centers." Logforum 11.4 (2015): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.3
APA Katarzyna Zofia Gdowska, Roger Książek (2015). Cyclic delivery-scheduling problem with synchronization of vehicles\' arrivals at logistic centers. Logforum 11 (4), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.3
ISO 690 GDOWSKA, Katarzyna Zofia, KSIąŬEK, Roger. Cyclic delivery-scheduling problem with synchronization of vehicles\' arrivals at logistic centers. Logforum, 2015, 11.4: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.3