LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(4), artykuł 1, 315-327; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.1

MODEL MER ZITEGROWANEGO ZARZĄDZANIA

Janko Belak1, Mojca Duh2, Jernej Belak2

1MER Evrocenter, Maribor, Slovenia
2
University of Maribor, Maribor, Slovenia

Streszczenie:

 

Wstęp: Prace badawcze nad przedsiębiorczością, polityką przedsiębiorstw oraz zarządzania, rozpoczęte w 1992, były z sukcesem kontynuowane w kolejnych latach. W okresie od 1992 do 2011, ponad 400 pracowników naukowych brało udział w projekcie badawczym (program badawczy MER), którego głównym celem było stworzenie własnego modelu zarządzania zintegrowanego.

Wyniki: W ostatnich latach, w programach MER brali udział pracownicy naukowi (biorący udział w badaniach oraz autorzy publikowanych prac), którzy pochodzi z ponad 50 instytucji z Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Białorusi, Kanady, Czech, Chorwacji, Estonii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. W wyniku tego, doktryny naukowe różnych uniwersytetów miały wpływ na rozwój modelu MER, który to opiera się zarówno na horyzontalnej jak i wertykalnej integracji zarządzania przedsiębiorstwem, procesów zarządzania, instrumentów oraz instytucji w jeden spójny operacyjny organizm.

Wnioski: Prezentowany model MER jest oparty na wielopoziomowej integracji zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem oraz jego otoczeniem, uwzględniając podstawowe dążenia przedsiębiorstwa do jego istnienia, jak również jego ilościowych i jakościowych zmian. Proces instrumentalnego oraz instytucjonalnego zintegrowania zarządzania przedsiębiorstwem jest także wstępnym warunkiem wdrożenia innych czynników integracji.

 

 
Słowa kluczowe: model MER, podejście holistyczne do zarządzania i kierowania, integracja, zintegrowane zarządzanie
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Belak, Janko, et al. "Renewed mer model of integral management." Logforum 11.4 (2015): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.1
APA Janko Belak, Mojca Duh, Jernej Belak (2015). Renewed mer model of integral management. Logforum 11 (4), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.1
ISO 690 BELAK, Janko, DUH, Mojca, BELAK, Jernej. Renewed mer model of integral management. Logforum, 2015, 11.4: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.1