LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 11 (4) 2015

October - December 2015

Spis treści:

MODEL MER ZITEGROWANEGO ZARZĄDZANIA
Janko Belak, Mojca Duh, Jernej Belak
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 1, 315-327; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DETERMINANTY WSPÓŁPRACY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW - WYBRANE WYNIKI BADANIA OPINII USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH I ICH KLIENTÓW
Marcin Świtała, Edyta Klosa
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 2, 329-340; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROBLEM HARMONOGRAMOWANIA DOSTAW CYKLICZNYCH Z WARUNKIEM SYNCHRONIZACJI PRZYJAZDÓW DO CENTRÓW PRZEŁADUNKOWYCH
Katarzyna Zofia Gdowska, Roger Książek
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 3, 341-350; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
INTEGRACJA PRODUKCJI I ZAOPATRZENIA W WARUNKACH SZCZUPŁEGO WYTWARZANIA WEDŁUG LOGIKI METODY PARTIA NA PARTIĘ - WYNIKI BADAŃ
Roman Domański, Marek Fertsch
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 4, 351-358; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL POWIĄZAŃ SOCJALNYCH W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW W PRZYPADKU FORMALNEJ I NIEFORMALNEJ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ
Lokhman Hakim Osman
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 5, 359-373; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW WDROŻENIA ZARZĄDZANIA TYPU LEAN NA DZIAŁANIA OPERACYJNO-ORGANIZACYJNE
Hira Hashmi, Naveed R. Khan, Mirza A. Haq
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 6, 375-385; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROLA PARKINGU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW HOTELU
Robert Maršanić, Edna Mrnjavac
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 7, 387-397; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2015 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml