LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 11 (4) 2015

Spis treści:

Janko Belak, Mojca Duh, Jernej Belak
MODEL MER ZITEGROWANEGO ZARZĄDZANIA
Zeszyt 4/ 2015, artykuł 1  |  315-327   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.4.1
Marcin Świtała, Edyta Klosa
DETERMINANTY WSPÓŁPRACY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW - WYBRANE WYNIKI BADANIA OPINII USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH I ICH KLIENTÓW
Zeszyt 4/ 2015, artykuł 2  |  329-340   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.4.2
Katarzyna Zofia Gdowska, Roger Książek
PROBLEM HARMONOGRAMOWANIA DOSTAW CYKLICZNYCH Z WARUNKIEM SYNCHRONIZACJI PRZYJAZDÓW DO CENTRÓW PRZEŁADUNKOWYCH
Zeszyt 4/ 2015, artykuł 3  |  341-350   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.4.3
Roman Domański, Marek Fertsch
INTEGRACJA PRODUKCJI I ZAOPATRZENIA W WARUNKACH SZCZUPŁEGO WYTWARZANIA WEDŁUG LOGIKI METODY PARTIA NA PARTIĘ - WYNIKI BADAŃ
Zeszyt 4/ 2015, artykuł 4  |  351-358   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.4.4
Lokhman Hakim Osman
MODEL POWIĄZAŃ SOCJALNYCH W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW W PRZYPADKU FORMALNEJ I NIEFORMALNEJ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ
Zeszyt 4/ 2015, artykuł 5  |  359-373   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.4.5
Hira Hashmi, Naveed R. Khan, Mirza A. Haq
WPŁYW WDROŻENIA ZARZĄDZANIA TYPU LEAN NA DZIAŁANIA OPERACYJNO-ORGANIZACYJNE
Zeszyt 4/ 2015, artykuł 6  |  375-385   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.4.6
Robert Maršanić, Edna Mrnjavac
ROLA PARKINGU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW HOTELU
Zeszyt 4/ 2015, artykuł 7  |  387-397   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.4.7
Zanleziono 7 rekordów

Lista recenzentów - 2015 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml