LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(3), artykuł 9, 295-303; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.9

SZACOWANIE CZASÓW KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃ DLA HEURYSTYKI RETURN - WZORY I SYMULACJE

Grzegorz Tarczyński

Wroclaw University of Economics, Wrocław, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Kluczowym elementem oceny funkcjonowania magazynu jest średni czas kompletacji zamówień. W magazynach, w których kompletacja odbywa się wg zasady "człowiek do towaru" czas kompletacji zazwyczaj jest proporcjonalny do dystansu pokonanego przez magazyniera, który może być oszacowany za pomocą symulacji lub z wykorzystaniem wzorów matematycznych. W artykule rozpatrywane są najlepiej opisane w literaturze magazyny prostokątne jednoblokowe.

Metody: Dla magazynów prostokątnych jednoblokowych znanych jest 5 heurystyk wyznaczania trasy magazyniera. W artykule autor rozpatruje jedną z nich: metodę return (w dwóch wersjach). Przedstawione są wzory na średnie dystanse pokonywane przez magazyniera podczas procesu kompletacji zamówień znane z prac Halla i De Kostera. Autor przedstawia też własne propozycje.

Rezultaty: Wyniki uzyskane w wyniku zastosowania wzorów matematycznych (wzory Halla, De Kostera i autora artykułu) porównano z rezultatami symulacji komputerowych. Dla większości wzorów średni błąd szacunku nie przekracza 1% (wyjątkiem są wzory Halla). Do przeprowadzenia symulacji wykorzystano program Warehouse Real-Time Simulator.

Wnioski: Czas kompletacji zamówień jest funkcją wielu zmiennych i jego optymalizacja nie jest zadaniem łatwym. Może być jednak przeprowadzana dwuetapowo: najpierw korzystając ze wzorów matematycznych wybiera się zbiór wariantów potencjalnie najlepszych, następnie wyniki weryfikuje się za pomocą symulacji. Wyniki uzyskane za pomocą wzorów nie są dokładne, ale możliwe do uzyskania natychmiast. Symulacje są bardziej czasochłonne, ale umożliwiają pełniejszą analizę czasu kompletacji zamówień.

Słowa kluczowe: kompletacja zamówień, magazynowanie, heurystyki, symulacje
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Tarczyński, Grzegorz. "Estimating order-picking times for return heuristic - equations and simulations." Logforum 11.3 (2015): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.9
APA Grzegorz Tarczyński (2015). Estimating order-picking times for return heuristic - equations and simulations. Logforum 11 (3), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.9
ISO 690 TARCZYńSKI, Grzegorz. Estimating order-picking times for return heuristic - equations and simulations. Logforum, 2015, 11.3: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.9