LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(3), artykuł 6, 267-273; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.6

METODA MONALISHY OPTYMALIZACJI PROBLEMU TRANSPORTOWEGO (MAMOS)

Monalisha Pattnaik

Utkal University, Bhubaneswar, India

Streszczenie:

Wstęp: W pracy zostało przedstawione rozwiązanie problemu transportowego przy zastosowaniu MAM (metody przybliżeń Monalishy).

Metody: Poprzez porównanie rozwiązania problemu transportowego z innymi możliwymi rozwiązaniami, została zaprezentowana metoda efektywnie uwzględniająca takie czynniki jak koszt i czas. Metoda ta rozwiązywania problemu transportowego stosuje inne podejście dla uzyskania rozwiązania bazowego, jaki i optymalnego w porównaniu do innych istniejących metod.

Wyniki i wnioski: Metoda ta minimalizuje koszty i czas realizacji dla uzyskaniu optymalnego rozwiązania problemu transportowego. Rozwiązanie te może być teoretycznie osiągnięte przy zastosowaniu innych metod pod warunkiem pewnych założeń. Zaprezentowane przykłady liczbowe oraz analiza wrażliwości przybliża efektywność teoretycznych rezultatów i możliwość praktycznego ich zastosowania.

Słowa kluczowe: problem transportowy, optymalizacyjna metoda przybliżeń Monalishy, analiza porównawcza, analiza wrażliwości
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pattnaik, Monalisha. "Transportation problem by Monalisha\'s approximation method for optimal solution (mamos)." Logforum 11.3 (2015): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.6
APA Monalisha Pattnaik (2015). Transportation problem by Monalisha\'s approximation method for optimal solution (mamos). Logforum 11 (3), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.6
ISO 690 PATTNAIK, Monalisha. Transportation problem by Monalisha\'s approximation method for optimal solution (mamos). Logforum, 2015, 11.3: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.6