LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(3), artykuł 5, 259-266; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.5

MODEL ZARZĄDZANIA ZAPASEM WEIBULLA DLA POPYTU ZALEūNEGO OD CEN ORAZ OPÓũNIEŃ W PŁATNOŚCI W WARUNKACH INFLACJI

S.P. Singh1 , Gobind Panda2

1Department of Engineering Mathematics, L.N.C.T, Bhopal, India
2
Department of Mathematics, M.I.E.T,BBSR,India

Streszczenie:

Praca przedstawia opracowanie modelu zarządzania zapasem dla towarów, które ulegają zużyciu zgodnie z modelem Weibulla, i których popyt zależny jest od ceny sprzedaży. Braki nie są dozwolone. Czynnik inflacji został uwzględniony dla określonego horyzontu czasowego. Została przeprowadzona krótka teoretyczna analiza kosztów.

Słowa kluczowe: zapasy, inflacja, dystrybucja Weibulla, popyt zależny od ceny zbytu, opóźnienie w płatności
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA , S.P. Singh, and Gobind Panda. "An inventory model for generalized weibull deteriorating items with price dependent demand and permissible delay in payments under inflation." Logforum 11.3 (2015): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.5
APA S.P. Singh , Gobind Panda (2015). An inventory model for generalized weibull deteriorating items with price dependent demand and permissible delay in payments under inflation. Logforum 11 (3), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.5
ISO 690 , S.P. Singh, PANDA, Gobind. An inventory model for generalized weibull deteriorating items with price dependent demand and permissible delay in payments under inflation. Logforum, 2015, 11.3: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.5