LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(3), artykuł 2, 227-236; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.2

WSPÓŁPRACA W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW ORAZ OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ROZWIĄZAŃ LOGISTYKI ZWROTÓW I DZIAŁALNOŚCI DETALICZNEJ W POLSCE

Anna Maria Jeszka

University of Economics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Celem jest zdefiniowanie na podstawie literatury oraz test empiryczny głównych czynników, które mają wpływ na osiągane przez sieci detaliczne oszczędności wynikające z celowej i świadomej polityki oraz zorganizowanego działania w zakresie zarządzania zwrotami produktów.

Metody: Na podstawie opracowanej ankiety, przeprowadzono wywiady standaryzowane z przedstawicielami korporacji handlowych w branży odzieżowej na terenie wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Zebrane dane poddano analizie statystycznej.

Wyniki: Wyniki analizy statystycznej pokazują, że na oszczędności istotnie wpływają analizowane czynniki. Zdolności firmy w zakresie współpracy w łańcuchu dostaw zredukowanej w badaniach do relacji dystrybutor  – detalista mają znaczenie dla oszczędności wynikających z polityki korporacji handlowej w zakresie logistyki zwrotów. Integracja systemu IT z dostawcami i odbiorcami ma znaczenie dla poziomu oszczędności. Także dla osiąganych oszczędności z tytułu realizowanej polityki w zakresie zarządzania zwrotami ma współpraca zespołu.

Wnioski: Studia w omawianym zakresie nie były dotąd przeprowadzane w Polsce. Szczególnie istotne wydają się zależności między współpracą w łańcuchu dostaw a możliwymi do osiągnięcia oszczędnościami z tego tytułu. Przeprowadzone studium wnosi wkład w rozwijający się nurt badań nad logistyką zwrotów i podkreśla rolę detalistów oraz współpracy w łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: logistyka zwrotów, współpraca w łańcuchu dostaw, przemysł odzieżowy, oszczędności
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Jeszka, Anna Maria. "Supply chain collaboration and cost saving as a result of returns handling programmes in retail corporations in Poland." Logforum 11.3 (2015): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.2
APA Anna Maria Jeszka (2015). Supply chain collaboration and cost saving as a result of returns handling programmes in retail corporations in Poland. Logforum 11 (3), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.2
ISO 690 JESZKA, Anna Maria. Supply chain collaboration and cost saving as a result of returns handling programmes in retail corporations in Poland. Logforum, 2015, 11.3: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.2