LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(3), artykuł 1, 217-225; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.1

ZNACZENIE HANDLU HURTOWEGO I DETALICZNEGO DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

Zdenko Segetlija, Josip Mesarić, Davor Dujak

Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Osijek, Croatia

Streszczenie:

Wstęp: W pracy zaprezentowana analizę handlu hurtowego i detalicznego we współczesnych gospodarkach narodowych wybranych krajów europejskich (10) z punktu widzenia zatrudnienia, tworzenie wartości dodanej brutto, tworzenia łańcucha dostaw oraz międzynarodowej ekspansji. Powodem rozpoczęcia prac był z jednej strony niezadowalający poziom rozwoju ekonomicznego niektórych państw, będących w okresie transformacji, z drugiej zaś strony duży udział tego handlu w gospodarce (szczególnie pod względem liczby zatrudnionych osób oraz udziału w tworzeniu PKB).

Metody: Przeanalizowano znaczenie handlu detalicznego i hurtowego dla kraju w ujęciu całkowitym i częściowym. Dane pozyskane z Eurostat I Deloitte'a zostały poddane analizie statystycznej I zaprezentowane graficznie (wartości względne, wskaźniki i udziały, wykresy).

Wyniki: Otrzymane wyniki pracy powinny potwierdzać tezę o istotności omawianego handlu w oparciu na udział w strukturze ekonomicznej, jednak jak integrator w łańcuchach tworzących wartość, handel ten ma różne znaczenie w różnych krajach oraz w zależności od wielkości przedsiębiorstw lub ich grup (szczególnie w przypadku handlu detalicznego), ze względu na ich zasięg międzynarodowy.

Wnioski: Poddany analizie handel ma różne znaczenie dla rozwoju ekonomicznego w poszczególnych krajach. Poszczególne rodzaje handlu mają różne znaczenie w różnych krajach dla gospodarki narodowej jak również dla rozwoju gospodarczego. Niemniej jednak należałoby przeanalizować koncentrację i internacjonalizację handlu detalicznego w celu określenie bezpieczeństwo rozwoju znaczenia badanego handlu, jako integratora łańcuchów tworzących wartość dodaną. Pod tym względem pominięto niektóre kraje będące w okresie transformacji.

Słowa kluczowe: handel detaliczny, handel hurtowy, liczba zatrudnionych, łańcuch dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Segetlija, Zdenko, et al. "Distributive trade\'s significance in national economy." Logforum 11.3 (2015): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.1
APA Zdenko Segetlija, Josip Mesarić, Davor Dujak (2015). Distributive trade\'s significance in national economy. Logforum 11 (3), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.1
ISO 690 SEGETLIJA, Zdenko, MESARIć, Josip, DUJAK, Davor. Distributive trade\'s significance in national economy. Logforum, 2015, 11.3: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.1