LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 11 (3) 2015

Spis treści:

Zdenko Segetlija, Josip Mesarić, Davor Dujak
ZNACZENIE HANDLU HURTOWEGO I DETALICZNEGO DLA GOSPODARKI NARODOWEJ
Zeszyt 3/ 2015, artykuł 1  |  217-225   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.3.1
Anna Maria Jeszka
WSPÓŁPRACA W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW ORAZ OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ROZWIĄZAŃ LOGISTYKI ZWROTÓW I DZIAŁALNOŚCI DETALICZNEJ W POLSCE
Zeszyt 3/ 2015, artykuł 2  |  227-236   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.3.2
Marcin Pigłowski
ANALIZA KORELACJI POWIADOMIEŃ ALARMOWYCH W SYSTEMIE RASFF WOBEC ŻYWNOŚCI Z KRAJÓW SPOZA EOG I Z KRAJÓW EOG
Zeszyt 3/ 2015, artykuł 3  |  237-245   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.3.3
Mirosław Antonowicz
USŁUGA INTERMODALNA W UJĘCIU SYSTEMOWYM
Zeszyt 3/ 2015, artykuł 4  |  247-258   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.3.4
S.P. Singh , Gobind Panda
MODEL ZARZĄDZANIA ZAPASEM WEIBULLA DLA POPYTU ZALEŻNEGO OD CEN ORAZ OPÓŹNIEŃ W PŁATNOŚCI W WARUNKACH INFLACJI
Zeszyt 3/ 2015, artykuł 5  |  259-266   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.3.5
Monalisha Pattnaik
METODA MONALISHY OPTYMALIZACJI PROBLEMU TRANSPORTOWEGO (MAMOS)
Zeszyt 3/ 2015, artykuł 6  |  267-273   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.3.6
Aleksander Król
PROJEKTOWANIE PRZEBIEGU LINII KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ ZA POMOCĄ SZYBKIEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO
Zeszyt 3/ 2015, artykuł 7  |  275-282   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.3.7
Stanisław Krzyżaniak
MODEL WPŁYWU PARAMETRÓW STERUJĄCYCH ODNAWIANIEM ZAPASÓW W PRZEGLĄDZIE CIĄGŁYM TYPU MIN-MAX (BS) NA RZECZYWISTY POZIOM ICH DOSTĘPNOŚCI
Zeszyt 3/ 2015, artykuł 8  |  283-294   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.3.8
Grzegorz Tarczyński
SZACOWANIE CZASÓW KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃ DLA HEURYSTYKI RETURN - WZORY I SYMULACJE
Zeszyt 3/ 2015, artykuł 9  |  295-303   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.3.9
Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml