LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 11 (3) 2015

July - September 2015

Spis treści:

ZNACZENIE HANDLU HURTOWEGO I DETALICZNEGO DLA GOSPODARKI NARODOWEJ
Zdenko Segetlija, Josip Mesarić, Davor Dujak
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 1, 217-225; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WSPÓŁPRACA W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW ORAZ OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ROZWIĄZAŃ LOGISTYKI ZWROTÓW I DZIAŁALNOŚCI DETALICZNEJ W POLSCE
Anna Maria Jeszka
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 2, 227-236; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA KORELACJI POWIADOMIEŃ ALARMOWYCH W SYSTEMIE RASFF WOBEC ŻYWNOŚCI Z KRAJÓW SPOZA EOG I Z KRAJÓW EOG
Marcin Pigłowski
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 3, 237-245; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
USŁUGA INTERMODALNA W UJĘCIU SYSTEMOWYM
Mirosław Antonowicz
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 4, 247-258; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL ZARZĄDZANIA ZAPASEM WEIBULLA DLA POPYTU ZALEŻNEGO OD CEN ORAZ OPÓŹNIEŃ W PŁATNOŚCI W WARUNKACH INFLACJI
S.P. Singh , Gobind Panda
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 5, 259-266; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
METODA MONALISHY OPTYMALIZACJI PROBLEMU TRANSPORTOWEGO (MAMOS)
Monalisha Pattnaik
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 6, 267-273; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROJEKTOWANIE PRZEBIEGU LINII KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ ZA POMOCĄ SZYBKIEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO
Aleksander Król
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 7, 275-282; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL WPŁYWU PARAMETRÓW STERUJĄCYCH ODNAWIANIEM ZAPASÓW W PRZEGLĄDZIE CIĄGŁYM TYPU MIN-MAX (BS) NA RZECZYWISTY POZIOM ICH DOSTĘPNOŚCI
Stanisław Krzyżaniak
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 8, 283-294; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SZACOWANIE CZASÓW KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃ DLA HEURYSTYKI RETURN - WZORY I SYMULACJE
Grzegorz Tarczyński
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 9, 295-303; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml