LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(2), artykuł 8, 199-205; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.8

ROLA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BUDOWANIU RELACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Maciej Urbaniak

The University of Lodz, Lodz, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Celem artykułu jest określenie znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w budowaniu partnerskich relacji w łańcuchu dostaw. W ostatnim okresie można zauważyć, iż coraz więcej przedsiębiorstw międzynarodowych wdrażając swoje strategie oparte na idei zrównoważonego rozwoju ocenia i kwalifikuje swoich dostawców kierując się standardami etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Metody: W artykule przeanalizowano wymagania stawiane przez koncerny międzynarodowe swoim dostawcom w zakresie wdrażania elementów koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Wyniki: Przedstawione wyniki analiz zaprezentowanych na praktycznych przykładach wskazują, iż przedsiębiorstwa będące nabywcami definiują wobec dostawców często bardzo szczegółowe standardy zachowań etycznych (Supplier Conduct Principles, Principles and Standards of Ethical Supply Management Conduct) oraz przewodniki w zakresie ich wdrażania (Supply Chain CSR Deployment Guidebook, Purchasing Way, Supplier Sustainability Program Manual), organizując programy (Supply Chain Social Responsibility Programs), wdrażając projekty Supplier Responsibility Projects a także opracowując listy kontrolne (Supply Chain CSR Checklist) służące m.in. do samooceny kontrahentów.

Wnioski: Obserwując trendy światowe można wyraźnie dostrzec, iż w ostatnim okresie coraz częściej dostawcy są oceniani pod względem spełnienia zasad zrównoważonego rozwoju, kierują się aspektami ekonomicznymi (wymagając wysokiej jakości technicznej, niezawodności dostaw, konkurencyjności cenowej, stabilnej sytuacji finansowej, przestrzegania wymagań prawnych), aspektami środowiskowymi, a także społecznymi (zasadami opartymi na idei Global Compact). Zauważyć można także, iż wiele międzynarodowych koncernów podpisując umowy z dostawcami zobowiązuje ich do podpisania także oświadczenia, obligującego ich do wprowadzania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw poprzez stosowanie zasad zawartych w klauzulach tzw. praktyk biznesowych (ang. Statement on Business Practices) oraz w klauzulach przestrzegania wymagań środowiskowych (Supplier Social & Environmental Responsibility Agreement).

Słowa kluczowe: relacje z dostawcami, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, zrównoważony trwały rozwój przedsiębiorstw, łańcuch dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Urbaniak, Maciej. "The role of the concept of corporate social responsibility in building relationships in the supply chain." Logforum 11.2 (2015): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.8
APA Maciej Urbaniak (2015). The role of the concept of corporate social responsibility in building relationships in the supply chain. Logforum 11 (2), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.8
ISO 690 URBANIAK, Maciej. The role of the concept of corporate social responsibility in building relationships in the supply chain. Logforum, 2015, 11.2: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.8