LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(2), artykuł 7, 191-198; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.7

WSZECHSTRONNOŚĆ PRZYWÓDCZA DETREMINANTĄ ZAANGAūOWANIA PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE DHL EXPRESS (POLAND) SP. Z O.O.

Anna Wziątek-Staśko, Magdalena Chabińska-Rossakowska

The University of Dąbrowa Górnicza, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Zmiany zachodzące współcześnie wymuszają na przedsiębiorstwach postawienie sobie pytania o jakość przywództwa w organizacji i  o to czy dotychczasowe działania w tej dziedzinie wspierają sukces firmy. W otoczeniu globalnym przedsiębiorstw zmienia się zarówno struktura społeczna jak i polityczna a nieodwołalne zmiany demograficzne wpływają  na rynek bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Aby firmy miały szanse na odniesienie sukcesu w nowym środowisku niezbędne jest więc wprowadzenie nowych paradygmatów przywódczych.

Celem pracy było rozpoznanie metod pozwalających na istotną poprawę  jakości działania przedsiębiorstwa transportowego.

Metody : Badania wykonano na podstawie literaturowej analizy badanego tematu oraz analizy ankiet przesłanych  przez pracowników.

Wnioski: Model wszechstronności przywódczej ( ang. leadership agility ) wydaje się być odpowiedzią na pytanie jak  przetrwać w nowym świecie.  Koncept leadership agility zwraca uwagę na płynne przechodzenie menadżerów pomiędzy różnymi stylami a także odwrót od przywództwa heroicznego, skupionego na jednej tylko sobie przywódcy na rzecz przywództwa postheroicznego, gdzie liczy się wkład całego zespołu.  W nowym środowisku znaczna część sukcesu firmy zależeć będzie od zaangażowania jej pracowników, a co za tym idzie od wartości dodanej jaką wytworzą.  DHL Express ( Poland )  stosuje w codziennej pra ktyce model wszechstronności przywódczej osiągając dzięki temu  nie tylko znakomite wyniki biznesowe ale  także te odnoszące się do kapitału ludzkiego.

 
Słowa kluczowe: przywództwo, zaangażowanie, kierownik, wyzwanie, elastyczność
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Wziątek-Staśko, Anna, and Magdalena Chabińska-Rossakowska. "Versatile leadership as a determinant of employee engagement. DHL EXPRESS (Poland) sp. z o.o. example." Logforum 11.2 (2015): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.7
APA Anna Wziątek-Staśko, Magdalena Chabińska-Rossakowska (2015). Versatile leadership as a determinant of employee engagement. DHL EXPRESS (Poland) sp. z o.o. example. Logforum 11 (2), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.7
ISO 690 WZIĄTEK-STAŚKO, Anna, CHABIńSKA-ROSSAKOWSKA, Magdalena. Versatile leadership as a determinant of employee engagement. DHL EXPRESS (Poland) sp. z o.o. example. Logforum, 2015, 11.2: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.7