LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(2), artykuł 6, 183-190; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.6

ROZMYTE PODEJŚCIE PODEJMOWANIA DECYZJI W PROGRAMO-WANIU GEOMETRYCZNYM DLA JEDNOARTYKUŁOWEGO MODELU EOQ

Monalisha Pattnaik

Utkal University, Bhubaneswar, Odisha, India

Streszczenie:

Wstęp i metody: Rozmyte podejmowanie decyzji jest akceptowalną metodą postępowania w programowania geometrycznym dla pojedynczego artykułu w modelu EOQ ze zmiennym kosztem zamówienia oraz jednostkowym kosztem zależnym od popytu. Koszty przezbrojeń zmieniają się wraz z wielkością produkcji/zakupu. Analizie poddano modyfikacje zmiennych funkcji magazynowania w zależności od estymowanych parametrów.  Problem ten obejmuje takie zagadnienia jak rozmyte podejście arytmetyczne, wielkość zamówienia, wielkość popytu. Omówiono zarówno metodę rozmytego programowania geometrycznego jak i inne zagadnienie związane z programowaniem liniowym.

Wyniki i wnioski: Analiza właściwości optymalnego rozwiązania pozwoliła na stworzenie algorytmu, którego poprawność przedstawiono na przykładzie liczbowym. Rezultaty  zostały poddane dyskusji. Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego została wykonana przy różnych zmianach wartości parametrów.

 
Słowa kluczowe: rozmyty, GPP, koszty przezbrojenia, EOQ, pojedynczy artykuł
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pattnaik, Monalisha. "Fuzzy Decision-Making Approach in Geometric Programming for a Single Item EOQ Model." Logforum 11.2 (2015): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.6
APA Monalisha Pattnaik (2015). Fuzzy Decision-Making Approach in Geometric Programming for a Single Item EOQ Model. Logforum 11 (2), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.6
ISO 690 PATTNAIK, Monalisha. Fuzzy Decision-Making Approach in Geometric Programming for a Single Item EOQ Model. Logforum, 2015, 11.2: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.6