LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(2), artykuł 5, 171-182; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.5

PODZIAŁ ZRÓWNOWAūONYCH POD WZGLĘDEM ŚRODOWISKOWYM ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ ORAZ PRZYKŁADOWE METODY ICH OCENY

Wiktor Żuchowski

The Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Zrównoważone pod względem środowiskowym rozwiązania wkraczają na grunt logistyki. Coraz częściej słyszymy o zrównoważonych czy "zielonych" magazynach, choć skala i zakres wdrożeń w poszczególnych inwestycjach nie jest nieporównywalny, a miano "zielony" jest nadawane raczej pod względem relacji marketingowych, niż utylitarnym. Trudno jest też implementowane rozwiązania konfrontować, poza stosowaniem ocen dedykowanych ogólnie pojętym zrównoważonym budynkom. W celu identyfikacji rozwiązań uprzednio konieczne jest przygotowanie klucza ich podziału. Identyfikacja, klasyfikacja, popularyzacja i ostatecznie implementacja zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarki magazynowej wymaga ich systematyzacji.

Metody: Na podstawie dostępnych informacji, przede wszystkim źródeł pierwotnych i wtórnych, ale także dokumentacji prawnej, rozwijanej w krajach o znacznej świadomości środowiskowej, zebrane zostały materiały w celu przygotowaniu struktury podziału zrównoważonych rozwiązań. Podział został przygotowany poprzez analizę rozwiązań, tworzenie homogenicznych grup, a następnie ich ujednolicenie. Porównanie ocen zrównoważonych rozwiązań zostało przygotowane na podstawie informacji udostępnianych przez instytucje certyfikujące.

Wyniki: Zrównoważone rozwiązania zostały podzielone na grupy, choć podział nie jest rozłączny. Wyszczególnione zostały trzy podstawowe grupy rozwiązań (redukujące niekorzystne emisje, redukujące konsumpcję zasobów, zwiększające ekologiczne walory obiektów), jedna homogeniczna, dwie podzielone na dalsze podgrupy. 

Wnioski: Podział zrównoważonych rozwiązań i specyfikacja poszczególnych grup są podstawą do identyfikacji, kwalifikacji i popularyzacji, a w dłuższej perspektywie implementacji zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarki magazynowej, w rezultacie prowadząc do redukcji emisji gazów cieplarnianych i konsumpcji zasobów, a docelowo do "zielonego" magazynu. 

 
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważany magazyn, zielony magazyn, zrównoważone rozwiązania
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Żuchowski, Wiktor. "Division of environmentally sustainable solutions in warehouse management and example methods of their evaluation." Logforum 11.2 (2015): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.5
APA Wiktor Żuchowski (2015). Division of environmentally sustainable solutions in warehouse management and example methods of their evaluation. Logforum 11 (2), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.5
ISO 690 ūUCHOWSKI, Wiktor. Division of environmentally sustainable solutions in warehouse management and example methods of their evaluation. Logforum, 2015, 11.2: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.5