LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(2), artykuł 3, 151-159; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.3

ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ TABLICY OGŁOSZEŃ, JAKO MECHANIZM KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W SYSTEMACH ZŁOūONYCH - MODEL REFERENCYJNY

Katarzyna Grzybowska

Poznan University of Technology, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Autorka we wcześniejszych badaniach wskazuje, że koordynacja działań jest zmienną zależną, która ma wpływ na siłę napędową i jest czynnikiem bardzo niestabilnym. Wynika to z faktu, że wszystkie czynności związanych z koordynacją działań wpływają na inne czynniki współpracy oraz integracji przedsiębiorstw w strukturach typu łańcuch dostaw.

Metody: Artykuł został podzielony na dwie zasadnicze części. Pierwsza część odnosi się do wybranego  mechanizmu koordynacji działań tj. koordynacji działań przy wykorzystaniu elektronicznej tablicy ogłoszeń. Część druga pracy zawiera model referencyjny omawianego mechanizmu. Model ten może stanowić punkt wyjścia do modelowania procesów docelowych w zbudowanej strukturze łańcucha dostaw.

Rezultaty: Artykuł został przygotowany na podstawie literatury z badanego obszaru. Przygotowano również materiał na podstawie wywiadów z praktykami. Informacje zaczerpnięte od praktyków, podbudowane literaturą pozwalają na przygotowanie modeli procesów (modele referencyjne) dla wybranych metod koordynacji działań w łańcuchu dostaw.

Wnioski: Wynikiem pracy jest model referencyjny, rozumiany jako sposób postępowania, (została zastosowana zmodyfikowana metodologia IDEF0) oraz jego opis. Prezentowany model ma charakter poglądowy. Proponowany model odniesienia umożliwia określenie parametrów wybranego mechanizmu koordynacji działań i tworzy podstawę do analizy wartości wskazanych parametrów. Parametryzacja elementów stanowi podstawę do monitorowania procesu przez 1) jednoznaczną identyfikację obiektu monitorowania i 2) analizę różnych wariantów postępu procesu.

Słowa kluczowe: : koordynacja działań, model referencyjny, system złożony, elektroniczna tablica ogłoszeń
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Grzybowska, Katarzyna. "Application of an electronic bulletin board, as a mechanism of coordination of actions in complex systems - reference model." Logforum 11.2 (2015): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.3
APA Katarzyna Grzybowska (2015). Application of an electronic bulletin board, as a mechanism of coordination of actions in complex systems - reference model. Logforum 11 (2), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.3
ISO 690 GRZYBOWSKA, Katarzyna. Application of an electronic bulletin board, as a mechanism of coordination of actions in complex systems - reference model. Logforum, 2015, 11.2: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.3