LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(2), artykuł 2, 139-149; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.2

WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA W USIECIOWIONEJ GOSPODARCE

Hans-Christian Pfohl, Katja Müller

Technische Universität Darmstadt, Germany

Streszczenie:

Wstęp: Usieciowiona gospodarka jest wynikiem wzrastającej specjalizacji oraz produktywności. Zacieranie się granic przedsiębiorstw umożliwia uzyskiwanie nowych form przewagi konkurencyjnej. Jednak, wraz ze wzrostem usieciowanej gospodarki, wzrasta również jej złożoność.

Metody: Prezentowana praca przybliża najważniejsze trendy usieciowionej i kompleksowej gospodarki, jak również odpowiadające na nie strategie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

Wyniki i wnioski: Praca skupia się na współpracy aktorów w obrębie zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw oraz komunikacją niezbędną do osiągnięcia sukcesu. Wychodząc dalej, została omówiona rola współpracy zakresie innowacji w logistyce oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw, która - jak dotąd - jest stosunkowo słabo opisana w literaturze fachowej. Zaprezentowano również wnioski wraz z dyskusją na temat obecnego stanu współpracy w kontekście jej potencjalnych możliwości.

Słowa kluczowe: współpraca, komunikacja, strategie logistyczne, innowacja
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pfohl, Hans-Christian, and Katja Müller. "Collaboration and communication in a networked economy." Logforum 11.2 (2015): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.2
APA Hans-Christian Pfohl, Katja Müller (2015). Collaboration and communication in a networked economy. Logforum 11 (2), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.2
ISO 690 PFOHL, Hans-Christian, MìLLER, Katja. Collaboration and communication in a networked economy. Logforum, 2015, 11.2: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.2