LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(2), artykuł 1, 129-138; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.1

WPŁYW E-COMMERCE NA ZMIANY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH

Jadwiga Żurek

Poznan University of Technology, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Tematem publikacji jest opracowanie tematyki zmian zachodzących w handlu detalicznym wpływających bezpośrednio na rozwoju handlu internetowego co przekłada się na zamiany w strategii zarządzania łańcuchem logistycznym i metod sterowania przepływami.

Materiały: Artykuł został opracowany na podstawie analizy literatury przedmiotu wraz z określeniem wpływu handlu internetowego na zmiany w procesach logistycznych. Publikacje ujęte w opracowaniu zostały wyselekcjonowane w celu przedstawienia tematyki rozwoju handlu internetowego oraz oceny zmian w metodach sterowania przepływami. Analiza została opracowana w oparciu o doświadczenie autora oraz dostępne raporty i publikacje.

Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano oceny poziomu zaawansowania zmian zachodzących w procesach logistycznych na rynku lokalnym i międzynarodowym oraz trendy tych zmian.

Wnioski: Z rozwojem handlu internetowego pojawiała się nowa strategia zarządzania łańcuchem logistycznym, obejmująca swym zasięgiem zarówno proces obsługi kanału sprzedaży online jak i offline. Wnioskować zatem można, że środkiem służącym do realizacji celu będą właściwie dostosowane metody sterowania przepływami do zadań których będzie należało: usprawnienie procesów przepływu, poprawa efektywności oraz podporządkowanie procesów logistycznych wymaganiom rynku.

Słowa kluczowe: e-commerce, sprzedaż online, logistyka
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Żurek, Jadwiga. "E-commerce influence on changes in logistics processes." Logforum 11.2 (2015): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.1
APA Jadwiga Żurek (2015). E-commerce influence on changes in logistics processes. Logforum 11 (2), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.1
ISO 690 ūUREK, Jadwiga. E-commerce influence on changes in logistics processes. Logforum, 2015, 11.2: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.1