LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 11 (2) 2015

April - June 2015

Spis treści:

WPŁYW E-COMMERCE NA ZMIANY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH
Jadwiga Żurek
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 1, 129-138; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA W USIECIOWIONEJ GOSPODARCE
Hans-Christian Pfohl, Katja Müller
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 2, 139-149; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ TABLICY OGŁOSZEŃ, JAKO MECHANIZM KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W SYSTEMACH ZŁOŻONYCH - MODEL REFERENCYJNY
Katarzyna Grzybowska
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 3, 151-159; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
RANKING CZYNNIKÓW INTEGRACJI W ŁAŃCUCHACH LOGISTYCZNYCH TYPU FORWARD I BACKWARD - REKOMENDACJE Z BADAŃ
Bernd Hentschel, Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś, Martyna Kupczyk, Żaneta Pruska
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 4, 161-169; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PODZIAŁ ZRÓWNOWAŻONYCH POD WZGLĘDEM ŚRODOWISKOWYM ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ ORAZ PRZYKŁADOWE METODY ICH OCENY
Wiktor Żuchowski
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 5, 171-182; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROZMYTE PODEJŚCIE PODEJMOWANIA DECYZJI W PROGRAMO-WANIU GEOMETRYCZNYM DLA JEDNOARTYKUŁOWEGO MODELU EOQ
Monalisha Pattnaik
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 6, 183-190; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WSZECHSTRONNOŚĆ PRZYWÓDCZA DETREMINANTĄ ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE DHL EXPRESS (POLAND) SP. Z O.O.
Anna Wziątek-Staśko, Magdalena Chabińska-Rossakowska
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 7, 191-198; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROLA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BUDOWANIU RELACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Maciej Urbaniak
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 8, 199-205; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml