LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 11 (2) 2015

Spis treści:

Jadwiga Żurek
WPŁYW E-COMMERCE NA ZMIANY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 2/ 2015, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.2.1
Hans-Christian Pfohl, Katja Müller
WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA W USIECIOWIONEJ GOSPODARCE
Zeszyt 2/ 2015, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.2.2
Katarzyna Grzybowska
ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ TABLICY OGŁOSZEŃ, JAKO MECHANIZM KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W SYSTEMACH ZŁOŻONYCH - MODEL REFERENCYJNY
Zeszyt 2/ 2015, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.2.3
Bernd Hentschel, Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś, Martyna Kupczyk, Żaneta Pruska
RANKING CZYNNIKÓW INTEGRACJI W ŁAŃCUCHACH LOGISTYCZNYCH TYPU FORWARD I BACKWARD - REKOMENDACJE Z BADAŃ
Zeszyt 2/ 2015, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.2.4
Wiktor Żuchowski
PODZIAŁ ZRÓWNOWAŻONYCH POD WZGLĘDEM ŚRODOWISKOWYM ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ ORAZ PRZYKŁADOWE METODY ICH OCENY
Zeszyt 2/ 2015, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.2.5
Monalisha Pattnaik
ROZMYTE PODEJŚCIE PODEJMOWANIA DECYZJI W PROGRAMO-WANIU GEOMETRYCZNYM DLA JEDNOARTYKUŁOWEGO MODELU EOQ
Zeszyt 2/ 2015, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.2.6
Anna Wziątek-Staśko, Magdalena Chabińska-Rossakowska
WSZECHSTRONNOŚĆ PRZYWÓDCZA DETREMINANTĄ ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE DHL EXPRESS (POLAND) SP. Z O.O.
Zeszyt 2/ 2015, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.2.7
Maciej Urbaniak
ROLA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BUDOWANIU RELACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Zeszyt 2/ 2015, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.2.8
Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml