LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(1), artykuł 9, 99-108; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.9

GROMADZENIE WIEDZY O ZAKŁÓCENIACH W PRZEPŁYWACH MATERIAŁOWYCH W SIECIOWYM ŁAŃCUCHU DOSTAW

Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz

Silesian University of Technology, Gliwice, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł ma na celu prezentację badań nad strategiami wzmacniania odporności w sieciowym łańcuchu dostaw wyrobów hutniczych. Badania przeprowadzono w latach 2011-2013. W sieciowych łańcuchach dostaw istnieją ogniwa kluczowe dla budowania odporności. Ogniwa te oddziałują na przepływy materiałowe całego łańcucha poprzez wytłumianie zakłóceń. Predysponowane do kształtowania strategii wzmacniającej odporność całego sieciowego łańcucha dostaw są przedsiębiorstwa flagowe. Prowadzone badania miały na celu wskazanie metodyki gromadzenia wiedzy pozwalającej przedsiębiorstwom flagowym wzmacniać odporność sieciowego łańcucha dostaw.

Metody: Wzmacnianie odporności w sieciowych łańcuchach dostaw wymaga opisu struktury sieciowego łańcucha dostaw, charakterystyki przedsiębiorstw sterujących przepływami a także zdefiniowania czynników ryzyka i stref wzmacniania zakłóceń. Uwzględniając te wymagania zaproponowano oryginalną metodykę gromadzenia wiedzy dla potrzeb wzmacniania odporności sieciowego łańcucha dostaw.  Definiowanie czynników ryzyka oraz stref wzmacniania zakłóceń a także charakterystyka sieci według wyodrębnionych atrybutów są rekomendowanymi przez autorów etapami budowy modelu wspomagania decyzji strategicznych materiałowego punktu rozdziału w zakresie wzmacniania odporności łańcucha dostaw. Badania obejmują zarówno wskazanie wpływu struktury łańcucha dostaw na zakłócenia oraz strategii i roli materiałowego punktu rozdziału w wygładzaniu zakłóceń, jak i wytypowanie zbioru czynników zakłócających, przeprowadzenie analizy przyczynowo skutkowej obejmującej zakłócenia i skutki zakłóceń z perspektywy poszczególnych ogniw łańcucha dostaw oraz wskazanie potencjalnych czynników wzmacniających zakłócenia.

Wyniki: Wartością dodaną, wzbogacającą teorię zarządzania jest zgrupowanie zakłóceń w czynnikach ryzyka wyodrębnionych pod względem częstotliwości występowania zakłóceń oraz ich skutków. Ponadto zaproponowano i zdefiniowano pojęcie stref wzmacniania zakłóceń. Strefy ukształtowane są ze zbiorów czynników wzmacniających zakłócenia mających podobny wpływ na zakłócenia.

Wnioski: Proponowane podejście gromadzenia wiedzy pozwalającej na modelowanie przepływów materiałowych i budowę strategii wzmacniania odporności sieciowego łańcucha dostaw zostało zweryfikowane w wybranej organizacji spieniającej założenia przedsiębiorstwa flagowego sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo flagowe, gromadzenie wiedzy, zakłócenia, sieciowy łańcuch dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kramarz, Marzena, and Włodzimierz Kramarz. "Gathering knowledge about disruptions in material flow in network supply chain." Logforum 11.1 (2015): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.9
APA Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz (2015). Gathering knowledge about disruptions in material flow in network supply chain. Logforum 11 (1), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.9
ISO 690 KRAMARZ, Marzena, KRAMARZ, Włodzimierz. Gathering knowledge about disruptions in material flow in network supply chain. Logforum, 2015, 11.1: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.9