LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(1), artykuł 8, 87-98; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.8

PROBLEMY WYBORU TRAS BAZUJĄCE NA HILS PLATFORMIE SYSTEMOWEJ

Andrzej Adamski

AGH Krakow University of Science and Technology, Krakow, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Zastosowano hierarchiczną wielowarstwową platformę systemową HILS do rozwiązywania złożonych problemów wyboru tras dla pojazdów logistycznych. 

Metody: Dekompozycja problemu wyboru tras na zadania warstw systemowych tworzących hierarchiczną strukturę ILS systemu. Dedykowana metoda rozwiązania problemu wyboru tras dla problemu VRP-SPD-TW . Metody rozpoznawania struktury preferencji sterowania wielokryterialnego AHP - Entropia. DISCON i PIACON metody optymalnego sterowania dyspozytorskiego i ruchu indywidualnego jedno/wielokryterialne.

Wyniki: Sformułowano i rozwiązano oryginalny problem wyboru tras przy pomocy podejścia systemowego oferującego istotne zalety praktyczne, redukcja wymiarowości i redundancji, systemowe wielo-kryterialne podejście, eksploracja cech integracji i inteligencji wspomaganej inteligentnymi działaniami sterującymi.

Wnioski: Proponowane podejście stanowi profesjonalne rozwiązanie kluczowych problemów spotykanych w systemach logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technologii umożliwiających.

Słowa kluczowe: ILS systemy, inteligencja systemowa, problemy wyboru tras, sterowanie dyspozytorskie, podejście systemowe, systemowe struktury hierarchiczne, HILS platforma systemowa, dekompozycja problemów optymalizacji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Adamski, Andrzej. "Routing problems based on hils system platform." Logforum 11.1 (2015): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.8
APA Andrzej Adamski (2015). Routing problems based on hils system platform. Logforum 11 (1), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.8
ISO 690 ADAMSKI, Andrzej. Routing problems based on hils system platform. Logforum, 2015, 11.1: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.8