LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(1), artykuł 7, 78-86; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.7

UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE W ZRÓWNOWAūONEJ PRAKTYCE TRANSPORTOWEJ: GREEN FREIGHT EUROPE ORAZ WDROūENIE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ

Elena Kaledinova1, Tom Langerak1, Reinder Pieters1, Peter Van Der Sterre2, Stef J.C.M. Weijers1

1HAN University of Applied Sciences, Netherlands
2
Green Freight Europe, Netherlands

Streszczenie:

Wstęp: Dla wiele dostarczycieli usług logistycznych oraz przewoźników pojęcie transportu zrównoważonego jest pojęciem całkiem nowym, nawet biorąc pod uwagę, że większość fakt, że większość firm transportowych jest już włączonych w rozwój zrównoważony. Każdy z nich ma też inne doświadczenia w tym zakresie. Obserwując wysiłki i osiągnięcia, wydaje się korzystnie dzielenie się swoimi doświadczeniami, które mogą się przyczynić do wprowadzenia nowych innowacyjnych metod prowadzących do zrównoważonego rozwoju firm. Certyfikowana organizacja Green Freight Europe (GFE) chce stworzyć bazę danych obejmujących różnego rodzaju doświadczenia w celu wspierania swoich członków do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Metoda: przeprowadzono wywiady z dostarczycielami usług logistycznych oraz przewoźnikami jak również przeprowadzono krótką ankietę wśród członków GFE.

Wyniki: Rozwój zrównoważony kojarzy się praktycznie wszystkim ankietowanym przedsiębiorstwom z redukcją kosztów, ale również z narzędziem mogącym przyciągnąć nowych klientów. Obecnie otrzymane informacje o podtrzymywaniu praktyk rozwoju zrównoważonego pochodzą głównie od producentów samochodów a nie od dostarczycieli usług logistycznych.

Wnioski: Stwierdzono, że istnieje chęć dzielenia się dobrymi praktykami, ale również obawa, że przekazujący informację straci swoją przewagę konkurencyjną poprzez przekazanie innych informacji o unowocześnieniach.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zielona logistyka, Green Freight Europe
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kaledinova, Elena, et al. "Learning from experiences in sustainable transport practice: green freight europe and the implementation of a best cases database." Logforum 11.1 (2015): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.7
APA Elena Kaledinova, Tom Langerak, Reinder Pieters, Peter Van Der Sterre, Stef J.C.M. Weijers (2015). Learning from experiences in sustainable transport practice: green freight europe and the implementation of a best cases database. Logforum 11 (1), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.7
ISO 690 KALEDINOVA, Elena, et al. Learning from experiences in sustainable transport practice: green freight europe and the implementation of a best cases database. Logforum, 2015, 11.1: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.7