LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(1), artykuł 5, 51-61; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.5

BADANIE ORGANIZACJI DOSTAW

Paulina Golinska-Dawson, Anna Nowak

Poznan University of Technology, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Regeneracja części samochodowych jest rozwijającym się sektorem w Polsce. Większość firm w tym sektorze należy do grupy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Regeneracji pozwala osiągnąć korzyści wynikające z zamykania pętli przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw. Używane produkty określane jako "rdzenie" są w procesie regeneracji przywracane do stanu pierwotnego. Zarządzanie dostawami rdzeni jest kluczowe dla opłacalności procesu regeneracji jednak napotyka na szereg problemów, które zostały omówione w literaturze, ale nadal brakuje badań empirycznych w tym obszarze.

Metody: Przeprowadzono badania literaturowe, w tym celu przeszukano bazy Scopus, Science Direct and Business Source Premier dla kryterium  "remanufacturing" i "cores". Na podstawie przeglądu literatury zostały zidentyfikowane problemy w obszarze organizacji dostaw rdzeni. Następnie zostały zrealizowane pilotażowe badania w celu uzyskania dogłębnej wiedzy na temat organizacji rdzeni dostaw w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). 

Wyniki: Badanie zostało przeprowadzone wśród 40 przedsiębiorstw z branży  zajmującej się regeneracją części samochodowych. Artykuł prezentuje charakterystykę respondentów oraz identyfikuje podstawowe źródła dostaw rdzeni w analizowanych przedsiębiorstwach. Autorzy również omawiają główne problemy, które pojawiają się przy organizacji dostaw rdzeni. Artykuł prezentuje analizę odpowiedzi respondentów w zakresie identyfikacji źródeł dostaw rdzeni, problemów związanych z jakością rdzeni oraz z czasami dostaw.

Wnioski: Proces remanufacturingu jest znacznie bardziej skomplikowany niż proces produkcji pierwotnej dla analogicznego produktu. Zarządzanie dostawami rdzeni ma kluczowe znaczenie dla rentowności regeneracji. Ten artykuł prezentuje próbę analizy zagadnień dotyczących: źródła pochodzenia rdzeni, problemów z ich jakością, trudności związanych z doborem brakujących elementów w rdzeniach, różnorodność rdzeni.

Słowa kluczowe: proces remanufacturingu, rdzenie, dostawcy
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Golinska-Dawson, Paulina, and Anna Nowak. "The survey on cores supplies in the sme in automotive remanufacturing sector." Logforum 11.1 (2015): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.5
APA Paulina Golinska-Dawson, Anna Nowak (2015). The survey on cores supplies in the sme in automotive remanufacturing sector. Logforum 11 (1), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.5
ISO 690 GOLINSKA-DAWSON, Paulina, NOWAK, Anna. The survey on cores supplies in the sme in automotive remanufacturing sector. Logforum, 2015, 11.1: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.5