LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(1), artykuł 3, 29-40; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.3

POPRAWA MODELOWANIA I REALIZACJI: PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ SOCJALNYCH ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH W OBECNYM TRUDNYM KLIMACIE EKONOMICZNYM

Paul-Eric Dossou, Philip Mitchell

Icam, La Roche-Sur-Yon, France

Streszczenie:

Wstęp: Gospodarki europejskie zostały dotkliwie dotknięte przez różne kryzysy. Wpływ kryzysu ekonomicznego na przedsiębiorstwa dostrzegany jest obecnie wszędzie. Przedsiębiorstw te musze poddać się gruntownej reorganizacji oraz dodać nowe elementy i wymiary do własnego rozwoju.  Redukcja kosztów nie jest jedyną metodą poprawy sytuacji przedsiębiorstwa. Wymagana jest wielokryteriowa analiza, obejmująca jakość, koszt, czas reakcji jak również zużycie dwutlenku węgla, oddziaływanie na środowisko czy aspekty socjalne. Kryteria QCD są obecnie uznawane jako niezbędne do osiągnięcia optymalnego systemu zarządzania, tak jest trudnym zadaniem przekonanie zarządzających firmą o konieczności i wynikających z nich też korzyściach dla optymalizacji kosztów, wprowadzenia również wymiarów socjalnych i środowiskowych.

Metody: Praca przedstawia koncepcję, która umożliwia stworzenia przedsiębiorstwa jako bardzo efektywnego, lepiej zorganizowanego i dostosowanego do zmieniającego się społeczeństwa.

Wnioski: Redukcja kosztów jest niezbędna, tak samo jak wzrost obrotów, ale jednocześnie konieczne jest zmienienie struktury przedsiębiorstwa. Modelowanie przedsiębiorstwa (metodologia GRAI) została użyta jako do zaprezentowania koncepcji w szczegółowych studium przypadku.

Słowa kluczowe: zarządzanie emisją dwutlenku węgla, zrównoważone zarządzenie łańcuchem dostaw, zarządzanie jakością, wiedza menadżerska, redukcja zużycia energii
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Dossou, Paul-Eric, and Philip Mitchell. "Modeling and performance improvement: the Remedy to treat social and environment issues for enterprises in today\'s difficult economic climate." Logforum 11.1 (2015): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.3
APA Paul-Eric Dossou, Philip Mitchell (2015). Modeling and performance improvement: the Remedy to treat social and environment issues for enterprises in today\'s difficult economic climate. Logforum 11 (1), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.3
ISO 690 DOSSOU, Paul-Eric, MITCHELL, Philip. Modeling and performance improvement: the Remedy to treat social and environment issues for enterprises in today\'s difficult economic climate. Logforum, 2015, 11.1: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.3