LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(1), artykuł 2, 15-27; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.2

WIARYGODNE ELEKTRONICZNE ŁAŃCUCHY DOSTAW TYPU LEAN - STUDIUM PRZYPADKU

Marcin Hajdul1, Leszek Mindur2

1The Institute of Logistics and Warehousing, Poznan, Poland
2
International University of Transport and Logistics, Wroclaw, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Istniejące modele współpracy w łańcuchach dostaw charakteryzują się mało wydajnym wykorzystaniem dostępnych zasobów transportowych, wysokimi kosztami transportu, rosnącym natężeniem ruchu na drogach oraz emisją CO2. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska jak i samych autorów. Aby zmienić istniejącą sytuację przedsiębiorstwa potrzebują skutecznie, bezpiecznie i efektywnie kosztowo wymieniać informacje pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw. Celem artykułu jest zaprezentowanie praktycznego przykładu globalnego  zarządzania łańcuchem dostaw przy wykorzystaniu platformy komunikacyjnej T-Traco.

Metody: W pracy wykorzystano badania ankietowe, przegląd literatury jak i rezultaty z praktycznego wdrożenia platformy T-Traco.

Wyniki i wnioski:  Wymiana informacji w czasie rzeczywistym w ramach globalnych łańcuchów dostaw (włączając w to komunikację ze środkami transportu oraz jednostkami ładunkowymi) jest podstawą realizacji wiarygodnych i wydajnych procesów w ramach cyfrowych łańcuchów dostaw.

Słowa kluczowe: cyfrowe łańcuchy dostaw, globalna komunikacja, aplikacje mobilne, track and trace
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hajdul, Marcin, and Leszek Mindur. "Lean and reliable digital supply chains - case study." Logforum 11.1 (2015): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.2
APA Marcin Hajdul, Leszek Mindur (2015). Lean and reliable digital supply chains - case study. Logforum 11 (1), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.2
ISO 690 HAJDUL, Marcin, MINDUR, Leszek. Lean and reliable digital supply chains - case study. Logforum, 2015, 11.1: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.2