LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2015, Artykuł 1

Renata Dobrucka1, Ryszard Cierpiszewski1, Andrzej Korzeniowski2

1Poznan University of Economics, Poznan, Poland
2
Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

INTELIGENTNE OPAKOWANIA - BADANIA I ROZWÓJ

Streszczenie:

Opakowania umożliwiają efektywny marketing żywności przy zastosowaniu różnych kanałów sprzedaży i dystrybucji. Najważniejszym zadaniem jest optymalizacja ochrony żywności, jej jakości i wyglądu. W przeciągu ostatnich lat, wzrasta popularność opakowań inteligentnych, które zaczynają być stosowane dla coraz to większej liczby produktów żywnościowych. Zastosowania ich przyczyniają się do poprawy życia konsumenta. Określenie "opakowania inteligentne" stosuje się do opakowań wyczuwających zmiany w otoczeniu oraz będących w stanie informować o tych zmianach. Systemy opakowaniowe zawierają w sobie urządzenia wykrywające i dostarczające informacji dotyczących stanu zapakowanej żywności. Praca ta dokonuje przeglądu technologii opakowań inteligentnych oraz opisuje różnego rodzaju wskaźniki (temperatury, czasu i świeżości).

Słowa kluczowe: opakowanie inteligentne, wskaźnik temperatury, wskaźnik świeżości

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 1 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.1
For citation:

MLA Dobrucka, Renata, et al. "Intelligent food packaging - research and development." Logforum 11.1 (2015): 1. DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.1
APA Renata Dobrucka, Ryszard Cierpiszewski, Andrzej Korzeniowski (2015). Intelligent food packaging - research and development. Logforum 11 (1), 1. DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.1
ISO 690 DOBRUCKA, Renata, CIERPISZEWSKI, Ryszard, KORZENIOWSKI, Andrzej. Intelligent food packaging - research and development. Logforum, 2015, 11.1: 1. DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.1
EndNote BibTeX RefMan