LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 11 (1) 2015

Spis treści:

Renata Dobrucka, Ryszard Cierpiszewski, Andrzej Korzeniowski
INTELIGENTNE OPAKOWANIA - BADANIA I ROZWÓJ
Zeszyt 1/ 2015, artykuł 1  |  7-14   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.1
Marcin Hajdul, Leszek Mindur
WIARYGODNE ELEKTRONICZNE ŁAŃCUCHY DOSTAW TYPU LEAN - STUDIUM PRZYPADKU
Zeszyt 1/ 2015, artykuł 2  |  15-27   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.2
Paul-Eric Dossou, Philip Mitchell
POPRAWA MODELOWANIA I REALIZACJI: PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ SOCJALNYCH ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH W OBECNYM TRUDNYM KLIMACIE EKONOMICZNYM
Zeszyt 1/ 2015, artykuł 3  |  29-40   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.3
Maciej Urbaniak
Rola ciągłego doskonalenia narzędzi budowania relacji w łańcuchu dostaw
Zeszyt 1/ 2015, artykuł 4  |  41-50   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.4
Paulina Golinska-Dawson, Anna Nowak
BADANIE ORGANIZACJI DOSTAW
Zeszyt 1/ 2015, artykuł 5  |  51-61   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.5
Roman Domański, Michał Adamczak, Bernd Hentschel
MODELOWANIE I SYMULACJA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD
Zeszyt 1/ 2015, artykuł 6  |  63-77   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.6
Elena Kaledinova, Tom Langerak, Reinder Pieters, Peter Van Der Sterre, Stef J.C.M. Weijers
UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE W ZRÓWNOWAŻONEJ PRAKTYCE TRANSPORTOWEJ: GREEN FREIGHT EUROPE ORAZ WDROŻENIE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ
Zeszyt 1/ 2015, artykuł 7  |  78-86   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.7
Andrzej Adamski
PROBLEMY WYBORU TRAS BAZUJĄCE NA HILS PLATFORMIE SYSTEMOWEJ
Zeszyt 1/ 2015, artykuł 8  |  87-98   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.8
Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz
GROMADZENIE WIEDZY O ZAKŁÓCENIACH W PRZEPŁYWACH MATERIAŁOWYCH W SIECIOWYM ŁAŃCUCHU DOSTAW
Zeszyt 1/ 2015, artykuł 9  |  99-108   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.9
Patrycja Klimas, Sebastian Twaróg
BLISKOŚĆ MIĘDZYORGANIZACYJNA W KONTEKŚCIE LOGISTYKI - WYZWANIA BADAWCZE
Zeszyt 1/ 2015, artykuł 10  |  109-117   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.10
Adam Redmer
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM KOMPOZYCJI
Zeszyt 1/ 2015, artykuł 11  |  119-126   |  Streszczenie streszczenie nr 11  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 11 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.11
Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml