LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 11 (1) 2015

January - March 2015

Spis treści:

INTELIGENTNE OPAKOWANIA - BADANIA I ROZWÓJ
Renata Dobrucka, Ryszard Cierpiszewski, Andrzej Korzeniowski
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 1, 7-14; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WIARYGODNE ELEKTRONICZNE ŁAŃCUCHY DOSTAW TYPU LEAN - STUDIUM PRZYPADKU
Marcin Hajdul, Leszek Mindur
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 2, 15-27; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
POPRAWA MODELOWANIA I REALIZACJI: PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ SOCJALNYCH ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH W OBECNYM TRUDNYM KLIMACIE EKONOMICZNYM
Paul-Eric Dossou, Philip Mitchell
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 3, 29-40; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Rola ciągłego doskonalenia narzędzi budowania relacji w łańcuchu dostaw
Maciej Urbaniak
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 4, 41-50; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BADANIE ORGANIZACJI DOSTAW
Paulina Golinska-Dawson, Anna Nowak
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 5, 51-61; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODELOWANIE I SYMULACJA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD
Roman Domański, Michał Adamczak, Bernd Hentschel
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 6, 63-77; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE W ZRÓWNOWAŻONEJ PRAKTYCE TRANSPORTOWEJ: GREEN FREIGHT EUROPE ORAZ WDROŻENIE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ
Elena Kaledinova, Tom Langerak, Reinder Pieters, Peter Van Der Sterre, Stef J.C.M. Weijers
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 7, 78-86; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROBLEMY WYBORU TRAS BAZUJĄCE NA HILS PLATFORMIE SYSTEMOWEJ
Andrzej Adamski
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 8, 87-98; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
GROMADZENIE WIEDZY O ZAKŁÓCENIACH W PRZEPŁYWACH MATERIAŁOWYCH W SIECIOWYM ŁAŃCUCHU DOSTAW
Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 9, 99-108; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BLISKOŚĆ MIĘDZYORGANIZACYJNA W KONTEKŚCIE LOGISTYKI - WYZWANIA BADAWCZE
Patrycja Klimas, Sebastian Twaróg
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 10, 109-117; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.10
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM KOMPOZYCJI
Adam Redmer
Logforum. 2015. 9(1), artykuł 11, 119-126; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.11
streszczenie nr 11 streszczenie artykuł nr 11 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml