LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 11 2015

Zeszyt 11 (1) 2015

January - March 2015

Spis treści:

INTELIGENTNE OPAKOWANIA - BADANIA I ROZWÓJ
Renata Dobrucka, Ryszard Cierpiszewski, Andrzej Korzeniowski
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 1, 7-14; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WIARYGODNE ELEKTRONICZNE ŁAŃCUCHY DOSTAW TYPU LEAN - STUDIUM PRZYPADKU
Marcin Hajdul, Leszek Mindur
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 2, 15-27; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
POPRAWA MODELOWANIA I REALIZACJI: PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ SOCJALNYCH ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH W OBECNYM TRUDNYM KLIMACIE EKONOMICZNYM
Paul-Eric Dossou, Philip Mitchell
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 3, 29-40; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Rola ciągłego doskonalenia narzędzi budowania relacji w łańcuchu dostaw
Maciej Urbaniak
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 4, 41-50; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BADANIE ORGANIZACJI DOSTAW
Paulina Golinska-Dawson, Anna Nowak
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 5, 51-61; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODELOWANIE I SYMULACJA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD
Roman Domański, Michał Adamczak, Bernd Hentschel
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 6, 63-77; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE W ZRÓWNOWAŻONEJ PRAKTYCE TRANSPORTOWEJ: GREEN FREIGHT EUROPE ORAZ WDROŻENIE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ
Elena Kaledinova, Tom Langerak, Reinder Pieters, Peter Van Der Sterre, Stef J.C.M. Weijers
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 7, 78-86; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROBLEMY WYBORU TRAS BAZUJĄCE NA HILS PLATFORMIE SYSTEMOWEJ
Andrzej Adamski
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 8, 87-98; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
GROMADZENIE WIEDZY O ZAKŁÓCENIACH W PRZEPŁYWACH MATERIAŁOWYCH W SIECIOWYM ŁAŃCUCHU DOSTAW
Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 9, 99-108; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BLISKOŚĆ MIĘDZYORGANIZACYJNA W KONTEKŚCIE LOGISTYKI - WYZWANIA BADAWCZE
Patrycja Klimas, Sebastian Twaróg
Logforum. 2015. 11(1), artykuł 10, 109-117; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.10
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM KOMPOZYCJI
Adam Redmer
Logforum. 2015. 9(1), artykuł 11, 119-126; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.11
streszczenie nr 11 streszczenie artykuł nr 11 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 11 (2) 2015

April - June 2015

Spis treści:

WPŁYW E-COMMERCE NA ZMIANY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH
Jadwiga Żurek
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 1, 129-138; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA W USIECIOWIONEJ GOSPODARCE
Hans-Christian Pfohl, Katja Müller
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 2, 139-149; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ TABLICY OGŁOSZEŃ, JAKO MECHANIZM KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W SYSTEMACH ZŁOŻONYCH - MODEL REFERENCYJNY
Katarzyna Grzybowska
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 3, 151-159; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
RANKING CZYNNIKÓW INTEGRACJI W ŁAŃCUCHACH LOGISTYCZNYCH TYPU FORWARD I BACKWARD - REKOMENDACJE Z BADAŃ
Bernd Hentschel, Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś, Martyna Kupczyk, Żaneta Pruska
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 4, 161-169; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PODZIAŁ ZRÓWNOWAŻONYCH POD WZGLĘDEM ŚRODOWISKOWYM ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ ORAZ PRZYKŁADOWE METODY ICH OCENY
Wiktor Żuchowski
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 5, 171-182; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROZMYTE PODEJŚCIE PODEJMOWANIA DECYZJI W PROGRAMO-WANIU GEOMETRYCZNYM DLA JEDNOARTYKUŁOWEGO MODELU EOQ
Monalisha Pattnaik
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 6, 183-190; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WSZECHSTRONNOŚĆ PRZYWÓDCZA DETREMINANTĄ ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE DHL EXPRESS (POLAND) SP. Z O.O.
Anna Wziątek-Staśko, Magdalena Chabińska-Rossakowska
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 7, 191-198; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROLA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BUDOWANIU RELACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Maciej Urbaniak
Logforum. 2015. 11(2), artykuł 8, 199-205; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 11 (3) 2015

July - September 2015

Spis treści:

ZNACZENIE HANDLU HURTOWEGO I DETALICZNEGO DLA GOSPODARKI NARODOWEJ
Zdenko Segetlija, Josip Mesarić, Davor Dujak
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 1, 217-225; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WSPÓŁPRACA W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW ORAZ OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ROZWIĄZAŃ LOGISTYKI ZWROTÓW I DZIAŁALNOŚCI DETALICZNEJ W POLSCE
Anna Maria Jeszka
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 2, 227-236; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA KORELACJI POWIADOMIEŃ ALARMOWYCH W SYSTEMIE RASFF WOBEC ŻYWNOŚCI Z KRAJÓW SPOZA EOG I Z KRAJÓW EOG
Marcin Pigłowski
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 3, 237-245; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
USŁUGA INTERMODALNA W UJĘCIU SYSTEMOWYM
Mirosław Antonowicz
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 4, 247-258; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL ZARZĄDZANIA ZAPASEM WEIBULLA DLA POPYTU ZALEŻNEGO OD CEN ORAZ OPÓŹNIEŃ W PŁATNOŚCI W WARUNKACH INFLACJI
S.P. Singh , Gobind Panda
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 5, 259-266; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
METODA MONALISHY OPTYMALIZACJI PROBLEMU TRANSPORTOWEGO (MAMOS)
Monalisha Pattnaik
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 6, 267-273; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROJEKTOWANIE PRZEBIEGU LINII KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ ZA POMOCĄ SZYBKIEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO
Aleksander Król
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 7, 275-282; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL WPŁYWU PARAMETRÓW STERUJĄCYCH ODNAWIANIEM ZAPASÓW W PRZEGLĄDZIE CIĄGŁYM TYPU MIN-MAX (BS) NA RZECZYWISTY POZIOM ICH DOSTĘPNOŚCI
Stanisław Krzyżaniak
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 8, 283-294; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SZACOWANIE CZASÓW KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃ DLA HEURYSTYKI RETURN - WZORY I SYMULACJE
Grzegorz Tarczyński
Logforum. 2015. 11(3), artykuł 9, 295-303; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 11 (4) 2015

October - December 2015

Spis treści:

MODEL MER ZITEGROWANEGO ZARZĄDZANIA
Janko Belak, Mojca Duh, Jernej Belak
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 1, 315-327; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DETERMINANTY WSPÓŁPRACY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW - WYBRANE WYNIKI BADANIA OPINII USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH I ICH KLIENTÓW
Marcin Świtała, Edyta Klosa
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 2, 329-340; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROBLEM HARMONOGRAMOWANIA DOSTAW CYKLICZNYCH Z WARUNKIEM SYNCHRONIZACJI PRZYJAZDÓW DO CENTRÓW PRZEŁADUNKOWYCH
Katarzyna Zofia Gdowska, Roger Książek
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 3, 341-350; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
INTEGRACJA PRODUKCJI I ZAOPATRZENIA W WARUNKACH SZCZUPŁEGO WYTWARZANIA WEDŁUG LOGIKI METODY PARTIA NA PARTIĘ - WYNIKI BADAŃ
Roman Domański, Marek Fertsch
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 4, 351-358; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL POWIĄZAŃ SOCJALNYCH W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW W PRZYPADKU FORMALNEJ I NIEFORMALNEJ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ
Lokhman Hakim Osman
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 5, 359-373; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW WDROŻENIA ZARZĄDZANIA TYPU LEAN NA DZIAŁANIA OPERACYJNO-ORGANIZACYJNE
Hira Hashmi, Naveed R. Khan, Mirza A. Haq
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 6, 375-385; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROLA PARKINGU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW HOTELU
Robert Maršanić, Edna Mrnjavac
Logforum. 2015. 11(4), artykuł 7, 387-397; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2015 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml