LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(4), artykuł 6, 423-431;

ZASTOSOWANIE APLIKACJI RFID W PROCESIE MAGAZYNOWYM - STUDIUM PRZYPADKU U PRODUCENTA WYROBÓW KONSUMENCKICH W TAJLANDII

Natanaree Sooksaksun, Sriyos Sudsertsin

King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand

Streszczenie:

Wstęp: W analizowanym magazynie występowały trzy podstawowe problemy: słaby poziom dokładności określenia miejsca składowania, długi okres cyklu pozyskiwania oraz brak bieżącej informacji o pustych miejscach składowania. Celem tej pracy było poprawienie procesu w omawianym magazynie poprzez wprowadzenie technologii RFID.

Metody: Badania przeprowadzono w czterech etapach.  Pierwszym etapem było przeanalizowanie istniejącej sytuacji. Drugim - przekazanie wytycznym dla wprowadzenia technologii RFID. Trzecim - wdrożenie systemu FRID w analizowanym magazynie. Ostatnim etapem było porównanie wyników aktualnego procesu z proponowanym.  Wybrano pasywną ultra wysoką częstotliwość (UHF) RFID do stosowania w danym przypadku. Czytniki RFID zostały przymocowane do wózków widłowych, na wejściu do magazynu oraz na polu załadowczym.  Tagi RFID były używane w dwóch wersjach: do identyfikacji palet oraz do identyfikacji miejsc składowania towaru na regałach.

Wyniki i wnioski: Po wprowadzeniu technologii RFID, trafność danych dotyczących lokalizacji towaru w magazynie wzrosła z 78,2% do 100%. Cykl roboczy został zredukowany z 66 minut d o47 minut, czyli 28,79%. Jednocześnie uzyskano informację o pustych miejscach składowania.

Słowa kluczowe: RFID, magazyn, proces odbioru, proces pobrania
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Sooksaksun, Natanaree, and Sriyos Sudsertsin. "THE APPLICATION OF RFID IN WAREHOUSE PROCESS: CASE STUDY OF CONSUMER PRODUCT MANUFACTURER IN THAILAND ." Logforum 10.4 (2014): 6.
APA Natanaree Sooksaksun, Sriyos Sudsertsin (2014). THE APPLICATION OF RFID IN WAREHOUSE PROCESS: CASE STUDY OF CONSUMER PRODUCT MANUFACTURER IN THAILAND . Logforum 10 (4), 6.
ISO 690 SOOKSAKSUN, Natanaree, SUDSERTSIN, Sriyos. THE APPLICATION OF RFID IN WAREHOUSE PROCESS: CASE STUDY OF CONSUMER PRODUCT MANUFACTURER IN THAILAND . Logforum, 2014, 10.4: 6.