LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(4), artykuł 5, 409-422;

OKREŚLENIE CELÓW POLITYKI ZARZĄDZANIA MIEJSKIM TRANSPORTEM ŁADUNKÓW

Daniel Kaszubowski

Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Decyzje dotyczące planowania strategicznego transportu miejskiego towarowego są często oparte na założeniach nieodzwierciedlających aktualną sytuację i charakter napotkanych wyzwań. Można zaobserwować pewien trend przystosowywania pojedynczych rozwiązań bez pomocy środków wspierających oraz bez weryfikacji oczekiwanych rezultatów. Wybrane rozwiązania transportu miejskiego towarowego posiadają znaczny potencjał łagodzenia problemów transportowych, ale ich zastosowanie wymaga niekonwencjonalnego podejścia wychodzącego poza granice standardowego zarządzania i planowania ruchu drogowego. W procesie planowania poszczególnych działań należy uwzględnić dotychczasowe doświadczenia planistyczne danego miasta.

Metody: Ze względu na kompleksowość problemu i specyficzność czynników wpływających na podejmowaną decyzję, sieciowy proces analityczny ANP został wybrany dla określenia istotnych celów polityki transportu towarowego miasta.  Gdynia została wybrana jako miasto poddane analizie. Jako pierwszy krok przeprowadzono przegląd obecnie stosowanych metod planistycznych w obszarze transportu towarowego. Następnie przeprowadzono klasyfikację celów polityki oraz ich warunków wstępnych wraz z opisową oceną ich wykonywalności.  To pozwoliło na opracowanie modelu decyzyjnego ANP.

Wyniki: Zidentyfikowane cele polityki transportu towarowego miejskiego to optymalizacja, redukcja i transfer. Po zweryfikowaniu czynników wpływających na podejmowane decyzje, wybrano optymalizację, jako opcję najbardziej wykonywalną dla Gdyni.  Inne możliwości oceniono czterokrotnie niżej, z lekką przewagą redukcji nad transferem.  Taki ranking odzwierciedla aktualne praktyki planistyczne oraz dostępność doświadczeń związanych z transferem. Pomimo uzyskanych wyników, należy podkreślić, że planowanie miejskiego transportu towarowego powinno być oparte na długoterminowym metodologicznym podejściu bez wykluczenia żadnej z pojawiających się możliwości.

Słowa kluczowe: polityka transportu towarowego miejskiego, logistyka miejska, polityka transportowa, wielokryteriowe podejmowanie decyzji, analityczny proces sieciowy
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kaszubowski, Daniel. "DETERMINATION OF OBJECTIVES FOR URBAN FREIGHT POLICY." Logforum 10.4 (2014): 5.
APA Daniel Kaszubowski (2014). DETERMINATION OF OBJECTIVES FOR URBAN FREIGHT POLICY. Logforum 10 (4), 5.
ISO 690 KASZUBOWSKI, Daniel. DETERMINATION OF OBJECTIVES FOR URBAN FREIGHT POLICY. Logforum, 2014, 10.4: 5.