LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(4), artykuł 4, 399-408;

ZASTOSOWANIE ODPORNOŚCIOWEJ METODY RANKINGOWEJ W PROBLEMACH 2-FAZOWYCH ROZMYTEJ OPTYMALIZACJI LINIOWEJ (FOLPP)

Monalisha Pattnaik

Utkal University, Bhubaneswar, India

Streszczenie:

Wstęp: Praca analizuje rozwiązanie problemów rozmytej optymalizacji liniowej (FOLPP) w przypadku, gdy niektóre parametry to liczby rozmyte. W praktyce, istnieje wiele problemów, w których wszystkie parametry decyzyjne są liczbami rozmytymi. Takie problemy są rozwiązywane zazwyczaj przy pomocy programów probalistycznych lub wieloobiektowych metod programistycznych.

Metody: W pracy, poprzez zastosowanie koncepcji porównania liczb rozmytych, przedstawiono efektywną metodę rozwiązywania omawianych problemów. Problem programowania linowego został oparty na środowisku rozmytym. Przy przyjętych założeniach, optymalne rozwiązanie może być teoretycznie osiągnięte poprzez zastosowanie 2-fazowej metody simplex w środowisku rozmytym. W celu podjęcia decyzji rozmytej, zmienne mogą być wpierw wygenerowane, następnie rozwiązane i poprawione sekwencyjnie poprzez zastosowanie podejścia decyzji rozmytej i techniki odpornościowej metody rankingowej.

Wyniki i wnioski: Wypracowany model został przedstawiony za pomocą aplikacji, zastosowano analizę optymalizacyjną. Proponowana procedura została zaprogramowana przy pomocy MATLAB (R2009a) w celu otrzymania 4-wymiarowego wykresu. Następnie zaprezentowano przykład liczbowy w celu przybliżenia efektywności teoretycznych rezultatów pracy oraz uzyskania dodatkowego spojrzenia na problem.

 

Słowa kluczowe: podejmowanie decyzji, rozmyta optymalizacja liniowa (FOLP), metoda 2-fazowa, analiza optymalizacyjna.
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pattnaik, Monalisha. "APPLYING ROBUST RANKING METHOD IN TWO PHASE FUZZY OPTIMIZATION LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS (FOLPP)." Logforum 10.4 (2014): 4.
APA Monalisha Pattnaik (2014). APPLYING ROBUST RANKING METHOD IN TWO PHASE FUZZY OPTIMIZATION LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS (FOLPP). Logforum 10 (4), 4.
ISO 690 PATTNAIK, Monalisha. APPLYING ROBUST RANKING METHOD IN TWO PHASE FUZZY OPTIMIZATION LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS (FOLPP). Logforum, 2014, 10.4: 4.