LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 10 (4) 2014

October - December 2014

Spis treści:

TRANSPORT INTERMODALNY W EUROPIE - INNOWACYJNE SZANSE JEGO ROZWOJU
Norbert Wagener
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 1, 371-382;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA OBCIĄŻENIA PRACĄ PAKOWACZY PRACUJĄCYCH NA LINI POTOKOWEJ - STUDIUM PRZYPADKU
Andrzej Marek Lasota
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 2, 383-392;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
NOWE ROZWIĄZANIA W SYSTEMACH PAKOWANIA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH
Renata Dobrucka
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 3, 393-398;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZASTOSOWANIE ODPORNOŚCIOWEJ METODY RANKINGOWEJ W PROBLEMACH 2-FAZOWYCH ROZMYTEJ OPTYMALIZACJI LINIOWEJ (FOLPP)
Monalisha Pattnaik
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 4, 399-408;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OKREŚLENIE CELÓW POLITYKI ZARZĄDZANIA MIEJSKIM TRANSPORTEM ŁADUNKÓW
Daniel Kaszubowski
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 5, 409-422;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZASTOSOWANIE APLIKACJI RFID W PROCESIE MAGAZYNOWYM - STUDIUM PRZYPADKU U PRODUCENTA WYROBÓW KONSUMENCKICH W TAJLANDII
Natanaree Sooksaksun, Sriyos Sudsertsin
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 6, 423-431;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZARZĄDZANIE ZWROTAMI W BRANŻY ODZIEŻOWEJ W POLSCE
Anna Maria Jeszka
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 7, 433-443;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KOMPETENCJE ICT W SZKOLENIACH LOGISTYCZNYCH - SPOJRZENIE MIĘDZYNARODOWE
Lorenzo Mizzau, Rossella Brindani, Michał Adamczak, Piotr Cyplik
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 8, 445-453;
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2014 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml