LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 10 (4) 2014

Spis treści:

Norbert Wagener
TRANSPORT INTERMODALNY W EUROPIE - INNOWACYJNE SZANSE JEGO ROZWOJU
Zeszyt 4/ 2014, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Andrzej Marek Lasota
ANALIZA OBCIĄŻENIA PRACĄ PAKOWACZY PRACUJĄCYCH NA LINI POTOKOWEJ - STUDIUM PRZYPADKU
Zeszyt 4/ 2014, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Renata Dobrucka
NOWE ROZWIĄZANIA W SYSTEMACH PAKOWANIA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH
Zeszyt 4/ 2014, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Monalisha Pattnaik
ZASTOSOWANIE ODPORNOŚCIOWEJ METODY RANKINGOWEJ W PROBLEMACH 2-FAZOWYCH ROZMYTEJ OPTYMALIZACJI LINIOWEJ (FOLPP)
Zeszyt 4/ 2014, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Daniel Kaszubowski
OKREŚLENIE CELÓW POLITYKI ZARZĄDZANIA MIEJSKIM TRANSPORTEM ŁADUNKÓW
Zeszyt 4/ 2014, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Natanaree Sooksaksun, Sriyos Sudsertsin
ZASTOSOWANIE APLIKACJI RFID W PROCESIE MAGAZYNOWYM - STUDIUM PRZYPADKU U PRODUCENTA WYROBÓW KONSUMENCKICH W TAJLANDII
Zeszyt 4/ 2014, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Anna Maria Jeszka
ZARZĄDZANIE ZWROTAMI W BRANŻY ODZIEŻOWEJ W POLSCE
Zeszyt 4/ 2014, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Lorenzo Mizzau, Rossella Brindani, Michał Adamczak, Piotr Cyplik
KOMPETENCJE ICT W SZKOLENIACH LOGISTYCZNYCH - SPOJRZENIE MIĘDZYNARODOWE
Zeszyt 4/ 2014, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf
Zanleziono 8 rekordów

Lista recenzentów - 2014 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml