LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(3), artykuł 9, 331-349;

SYSTEM PRODUKCYJNO-LOGISTYCZNY W KONTEKŚCIE STRATEGII PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ ORAZ LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

Łukasz Hadaś, Agnieszka Stachowiak, Piotr Cyplik

Poznan University of Technology, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Autorzy dokonali wielowymiarowego przeglądu strategii produkcyjnych i logistycznych w celu wykazania ich spójności w kształtowaniu wewnętrznego i zewnętrznego łańcucha dostaw. Artykuł kończy sformułowanie definicji systemu produkcyjno-logistycznego jako obiektu modelowania w transformacji systemów biznesowych przedsiębiorstw produkcyjnych.
Metody: Artykuł oparto o analizę literaturową strategii produkcyjnych oraz logistycznych. Przeanalizowano wybrane kluczowe publikacje związane z genezą powstania strategii oraz podstawowych założeń ich funkcjonowania. Syntezę porównawczą strategii logistycznych i produkcyjnych dokonano na podstawie doświadczeń autorów w kwestii zastosowania wybranych narzędzi i metod charakterystycznych dla omawianych strategii.
Wyniki: Rezultatem prac jest konsolidacja strategii produkcyjnych i logistycznych zgodnie z orientacją na wielowariantową obsługę klienta oraz autorska definicja systemu produkcyjno-logistycznego.
Wnioski: System produkcyjny i system logistyczny można traktować jako równorzędne elementy w kontekście zarządzania przepływem strumieni materiałowych w wewnętrznych i zewnętrznych łańcuchach dostaw. Tak określone podejście pozwala modelować oba systemy jako spójne elementy realizujące wybraną strategię obsługi klienta.

Słowa kluczowe: MRP, Lean, TOC, Agile, ECR, Quick Response, SCM, system produkcyjny, system logistyczny
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hadaś, Łukasz, et al. "Production-logistic system in the aspect of strategies for production planning and control and for logistic customer service." Logforum 10.3 (2014): 9.
APA Łukasz Hadaś, Agnieszka Stachowiak, Piotr Cyplik (2014). Production-logistic system in the aspect of strategies for production planning and control and for logistic customer service. Logforum 10 (3), 9.
ISO 690 HADAŚ, Łukasz, STACHOWIAK, Agnieszka, CYPLIK, Piotr. Production-logistic system in the aspect of strategies for production planning and control and for logistic customer service. Logforum, 2014, 10.3: 9.