LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(3), artykuł 7, 305-317;

WPŁYW ISTNIENIA GWARANCJI NA ZACHOWANIE SIĘ KONSUMENTÓW: ANALIZA ODWRÓCONYCH MODELI LOGISTYCZNYCH

Arsalan Najmi, Mirza A. Haq, Sohail Majeed, Naveed R. Khan

Iqra University, Karachi, Pakistan

Streszczenie:

Wstęp: Wyroby IT stały się nierozwiązalną częścią naszego życia. W Pakistanie nie ma produkcji tych wyrobów, w związku, z czym, klienta są zmuszeni do zakupu produktów pochodzących z innych rynków. W trakcie zakupu klienci zwracają uwagę nie tylko na markę wyrobu i jego cenę, ale także na oferowaną gwarancję, która daje bezpieczeństwo w użytkowaniu produktu po zakupie.

Metody: Celem pracy było ocenienia wpływu istnienia gwarancji na preferencje zakupowe klientów w stosunku do marki i ceny produktów. Stworzono koncepcję badania na podstawie przeglądu literaturowego i następnie zebrano odpowiednie dane. Zostały one uzyskane od 298 respondentów w formie ankiety. Dane następnie poddano analizie statystycznej przy zastosowaniu Factor Analysis i One Way MANOVA.

Wyniki i wioski: Stwierdzono, że istnienie gwarancji na istotny wpływ na preferencje zakupowe na wybór marki, choć stwierdzono istotnej zależności między istnieniem gwarancji a gotowością zapłacenia za produkt wyższej ceny. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że pakistańscy klienci oczekują branżowych wyrobów IT w konkurencyjnych cenach, posiadające gwarancję jednak z drugiej strony nie są chętni do ponoszenia dodatkowych kosztów istnienia tej gwarancji..

Słowa kluczowe: gwarancja produktu, preferencje klientów, marka, cena, odwrócone modele logistyczne.
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Najmi, Arsalan, et al. "Effects of product\'s warranty on customers\' preferences: empirical findings on reverse logistics models." Logforum 10.3 (2014): 7.
APA Arsalan Najmi, Mirza A. Haq, Sohail Majeed, Naveed R. Khan (2014). Effects of product\'s warranty on customers\' preferences: empirical findings on reverse logistics models. Logforum 10 (3), 7.
ISO 690 NAJMI, Arsalan, et al. Effects of product\'s warranty on customers\' preferences: empirical findings on reverse logistics models. Logforum, 2014, 10.3: 7.