LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(3), artykuł 4, 273-284;

UTRZYMANIE RUCHU W ZRÓWNOWAūONYM WYTWARZANIU

Vladimir Stuchly1, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek2

1) University of Žilina, Zilina, Slovakia,
2
) Poznan University of Technology, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Zrównoważony rozwój opiera się osiąganiu równowagi pomiędzy celami ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi i na udziale ludzi w planowanie procesu tak, by zdobyć ich zaangażowanie i wsparcie. Dla przedsiębiorstwa, zrównoważony rozwój oznacza przyjęcie takiej strategii biznesowej i realizacja takich działań, które przyczyniają się do zaspokajania bieżących potrzeb przedsiębiorstwa i stron zainteresowanych, przy jednoczesnej ochronie, utrzymaniu i wzmacnianiu potencjału ludzkiego i środowiskowego, który potrzebny będzie w przyszłości. To nowe podejście zmusza przedsiębiorstwa produkcyjne do zmiany uprzednio stosowanych przez nie paradygmatów zarządzania. Nowy paradygmat produkcji musi uwzględnić nowe zagadnienia i rozwijać innowacyjne metody, praktyki i technologie, na rzecz rozwiązania światowych niedoborów zasobów i złagodzenia nadmiernego obciążenia środowiska, umożliwiając przyjazny środowisku cykl życia produktów. Jego realizacja natomiast, wymaga aktualizacji obecnych modeli produkcji, opartych na starym paradygmacie nieograniczonych zasobów i nieograniczonej zdolności do regeneracji. Utrzymanie ruchu odgrywa kluczową rolę ze względu na swój wpływ na dostępność, niezawodność, jakość i koszt w całym cyklu życia wyrobu, zatem powinno być jednym z głównych filarów nowego modelu prowadzenia biznesu.

Wyniki i wnioski: głównym przesłaniem niniejszego artykułu jest stwierdzenie, że aby rozważać koncepcję zrównoważonej produkcji musimy znacznie rozszerzyć granicę analiz i skierować uwagę na procesy wsparcia. Utrzymanie ruchu oferuje wiele możliwości zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Celem bowiem procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie realizującym strategię zrównoważonego rozwoju jest zwiększenie efektywności eksploatacji i optymalizacja całkowitego kosztu cyklu życia wyrobu bez naruszania bezpieczeństwa i kwestii dotyczących środowiska.

Słowa kluczowe: zrównoważone wytwarzanie, generacje utrzymania ruchu, zrównoważone utrzymanie ruchu
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Stuchly, Vladimir, and Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek. "Maintenance in sustainable manufacturing." Logforum 10.3 (2014): 4.
APA Vladimir Stuchly, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek (2014). Maintenance in sustainable manufacturing. Logforum 10 (3), 4.
ISO 690 STUCHLY, Vladimir, JASIULEWICZ-KACZMAREK, Małgorzata. Maintenance in sustainable manufacturing. Logforum, 2014, 10.3: 4.