LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(3), artykuł 10, 351-361;

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ūYWNOŚCI

Agnieszka Bilska, Ryszard Kowalski

Institute of Meat Technology, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland

Streszczenie:

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności są to obecnie najważniejsze cele jakie stawiają sobie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i obrotem żywności. Dlatego w krajach Unii Europejskiej wprowadzono regulacje prawne dotyczące produkcji i obrotu żywnością a także unormowania prawne wprowadzające obowiązek wdrożenia i stosowania niektórych systemów zarządzania jakością.

Słowa kluczowe: jakość żywności, bezpieczeństwo żywności, GHP, GMP, system HACCP, ISO 22000, BRC, IFS
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 10 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Bilska, Agnieszka, and Ryszard Kowalski. "Food quality and safety management." Logforum 10.3 (2014): 10.
APA Agnieszka Bilska, Ryszard Kowalski (2014). Food quality and safety management. Logforum 10 (3), 10.
ISO 690 BILSKA, Agnieszka, KOWALSKI, Ryszard. Food quality and safety management. Logforum, 2014, 10.3: 10.