LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 10 (3) 2014

July - September 2014

Spis treści:

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W OPRARCIU O WSKAŹNIKI LOGISTYCZNE I STATYSTYCZNE
Marcin Hajdul, Karolina Kolińska
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 1, 235-245;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OPTYMIZACJA MODELU ZMIENNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ ZAMÓWIENIA (FEOQ) DLA PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH PSUCIU SIĘ ORAZ UWZGLĘDNIAJĄCY STRATY TOWARU
Monalisha Pattnaik
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 2, 247-262;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ
Józef Frąś, Paweł Romanow
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 3, 263-272;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
UTRZYMANIE RUCHU W ZRÓWNOWAŻONYM WYTWARZANIU
Vladimir Stuchly, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 4, 273-284;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
LEAN JAKO SPOSÓB NA POPRAWĘ PROCESU REMANU-FACTURINGU
Paulina Golińska
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 5, 285-293;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZARZĄDZANIE ZWROTAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Anna Maria Jeszka
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 6, 295-304;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW ISTNIENIA GWARANCJI NA ZACHOWANIE SIĘ KONSUMENTÓW: ANALIZA ODWRÓCONYCH MODELI LOGISTYCZNYCH
Arsalan Najmi, Mirza A. Haq, Sohail Majeed, Naveed R. Khan
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 7, 305-317;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DETALICZNE ŁAŃCUCHY DOSTAW ORAZ EFEKTYWNOŚĆ HADLU DETALICZNEGO
Zdenko Segetlija, Davor Dujak
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 8, 319-330;
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SYSTEM PRODUKCYJNO-LOGISTYCZNY W KONTEKŚCIE STRATEGII PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ ORAZ LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA
Łukasz Hadaś, Agnieszka Stachowiak, Piotr Cyplik
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 9, 331-349;
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI
Agnieszka Bilska, Ryszard Kowalski
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 10, 351-361;
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml