LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 10 (3) 2014

Spis treści:

Marcin Hajdul, Karolina Kolińska
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W OPRARCIU O WSKAŹNIKI LOGISTYCZNE I STATYSTYCZNE
Zeszyt 3/ 2014, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Monalisha Pattnaik
OPTYMIZACJA MODELU ZMIENNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ ZAMÓWIENIA (FEOQ) DLA PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH PSUCIU SIĘ ORAZ UWZGLĘDNIAJĄCY STRATY TOWARU
Zeszyt 3/ 2014, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Józef Frąś, Paweł Romanow
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ
Zeszyt 3/ 2014, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Vladimir Stuchly, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek
UTRZYMANIE RUCHU W ZRÓWNOWAŻONYM WYTWARZANIU
Zeszyt 3/ 2014, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Paulina Golińska
LEAN JAKO SPOSÓB NA POPRAWĘ PROCESU REMANU-FACTURINGU
Zeszyt 3/ 2014, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Anna Maria Jeszka
ZARZĄDZANIE ZWROTAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Zeszyt 3/ 2014, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Arsalan Najmi, Mirza A. Haq, Sohail Majeed, Naveed R. Khan
WPŁYW ISTNIENIA GWARANCJI NA ZACHOWANIE SIĘ KONSUMENTÓW: ANALIZA ODWRÓCONYCH MODELI LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 3/ 2014, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Zdenko Segetlija, Davor Dujak
DETALICZNE ŁAŃCUCHY DOSTAW ORAZ EFEKTYWNOŚĆ HADLU DETALICZNEGO
Zeszyt 3/ 2014, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf
Łukasz Hadaś, Agnieszka Stachowiak, Piotr Cyplik
SYSTEM PRODUKCYJNO-LOGISTYCZNY W KONTEKŚCIE STRATEGII PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ ORAZ LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA
Zeszyt 3/ 2014, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf
Agnieszka Bilska, Ryszard Kowalski
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI
Zeszyt 3/ 2014, artykuł 10   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf
Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml