LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2014, Artykuł 9

Adam Redmer

Poznan University of Technology, Poznan, Poland

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM MAKE-OR-BUY

Streszczenie:

Wstęp: Floty pojazdów stanowią podstawowy środek produkcji w transporcie. Prawidłowe zarządzanie nimi jest zatem kluczowe dla wszystkich firm realizujących przewozy. Niniejszy artykuł jest pierwszym z serii trzech, jakie Autor chce poświęcić tematyce strategicznego zarządzania taborem samochodowym.

Metody: W artykule omówiono sposoby zaspokajania potrzeb przewozowych przedsiębiorstw (problem MAKE-or-BUY). To znaczy wybór pomiędzy wykorzystaniem własnych środków transportu i/lub zakupem usług przewozowych na rynku. Istota problemu MAKE-or-BUY leży w aspekcie zmienności w czasie, sezonowości potrzeb przewozowych przedsiębiorstw. Prowadzi to do rozwiązań typu MAKE-and-BUY obejmujących jednoczesne wykorzystanie transportu własnego i obcego. W artykule zaproponowano autorską metodę (model optymalizacyjny) pozwalającą na prowadzenie analiz typu MAKE-and-BUY.

Rezultaty: W artykule zaprezentowano zastosowanie opracowanej metody na rzeczywistym przykładzie problemu decyzyjnego w warunkach polskich oraz uzyskane rezultaty. Rezultaty te pokazały brak ekonomicznego uzasadnienia dla zastosowania opcji MAKE w polskiej praktyce gospodarczej. Szczególnie w przypadku, gdy rozwiązanie to miałoby być oparte o tabor złożony z pojazdów fabrycznie nowych.

Wnioski: Niniejszy artykuł będzie kontynuowany w dwu kolejnych artykułach Autora, poświęconych strategicznemu zarządzaniu taborem samochodowym, w tym kwestii jego liczebności / składu oraz wymiany.

Słowa kluczowe: zarządzanie, optymalizacja, flota, pojazd, transport, make-or-buy

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 9 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Redmer, Adam. "Strategic vehicle fleet management - the make or buy problem." Logforum 10.2 (2014): 9.
APA Adam Redmer (2014). Strategic vehicle fleet management - the make or buy problem. Logforum 10 (2), 9.
ISO 690 REDMER, Adam. Strategic vehicle fleet management - the make or buy problem. Logforum, 2014, 10.2: 9.
EndNote BibTeX RefMan