LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2014, Artykuł 7

Renata Dobrucka

ZASTOSOWANIE WSKAũNIKÓW TLENU - ELEMENTÓW OPAKOWAŃ INTELIGENTNYCH DO MONITOROWANIA JAKOŚCI ūYWNOŚCI

Streszczenie:

Wstęp: Producenci i naukowcy zwracają uwagę nie tylko na zabezpieczeniem opakowania przed wnikaniem tlenu, ale również na zapewnieniu konsumentom odpowiedniej jakości żywności.  W związku z tym na dużą skalę prowadzone są badania i wdrażanie opakowań inteligentnych.

Działanie opakowań inteligentnych opiera sie na zastosowaniu interaktywnych wskaźników, które poprzez zmianę barwy pozwalają ocenić jakość zapakowanego produktu

Metody: W artykule opisano  inteligentne technologie pakowania żywności oraz przedstawiono badania nad różnego rodzaju wskaźnikami tlenu.

Wyniki  i podsumowanie: Wskaźniki do wykrywania obecności  tlenu dają konsumentowi informację o przydatności produktu do spożycia. Poza tym, są prostym narzędziem, które pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z wycofywaniem  przeterminowanych produktów. Budowa wskaźnika umieszczanego w opakowaniu jest związana z konkretnym produktem i kontrolowanym parametrem.

 
Słowa kluczowe: inteligentne opakowania żywności, wskaźniki tlenu

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 7 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Dobrucka, Renata. "The use of oxygen indicators - elements of intelligent packaging for monitoring of food quality." Logforum 10.2 (2014): 7.
APA Renata Dobrucka (2014). The use of oxygen indicators - elements of intelligent packaging for monitoring of food quality. Logforum 10 (2), 7.
ISO 690 DOBRUCKA, Renata. The use of oxygen indicators - elements of intelligent packaging for monitoring of food quality. Logforum, 2014, 10.2: 7.
EndNote BibTeX RefMan