LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 10 (2) 2014

Spis treści:

Sylwia Konecka, Marek Matulewski
Zachowania konkurencyjne w sieciach dostaw
Zeszyt 2/ 2014, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Igor Arefyev
Macierz współczynników logistycznych centrum logistycznego
Zeszyt 2/ 2014, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Marcin Foltyński
Bariery ograniczające rozwój transportu intermodalnego w Polsce z perspektywy administracji publicznej oraz środowiska biznesowego
Zeszyt 2/ 2014, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Wiktor Żuchowski
Alternatywne połączenie transportu kontenerów pomiędzy terytorium Polski oraz krajami Dalekiego / Środkowego Wschodu
Zeszyt 2/ 2014, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Mariusz Grajek, Paweł Zmuda-Trzebiatowski
HEURYSTYCZNE PODEJŚCIE DO PROBLEMU DZIENNEGO HARMONOGRAMOWANIA DOSTAW. STUDIUM PRZYPADKU: HARMONOGRAMOWANIE DOSTAW WYROBÓW ALKOHO-LOWYCH W RAMACH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ WYMIANY HANDLOWEJ
Zeszyt 2/ 2014, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Halina Szulce, Ryszard Świekatowski
Franczyza jako instrument integracji w szkolnictwie wyższym
Zeszyt 2/ 2014, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Renata Dobrucka
ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKÓW TLENU - ELEMENTÓW OPAKOWAŃ INTELIGENTNYCH DO MONITOROWANIA JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Zeszyt 2/ 2014, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Satya Parkash Kaushik, Veerender Kumar Kaushik
UPROSZCZONA METODA OCENY ZARZĄDZANIU DOSTAWCAMI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Zeszyt 2/ 2014, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf
Adam Redmer
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM MAKE-OR-BUY
Zeszyt 2/ 2014, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf
Ewa Kulińska
PODSTAWY TWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH - DETERMINANTY LOGISTYCZNE
Zeszyt 2/ 2014, artykuł 10   |  Streszczenie streszczenie nr 10
Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml