LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 10 (2) 2014

April - June 2014

Spis treści:

Zachowania konkurencyjne w sieciach dostaw
Sylwia Konecka, Marek Matulewski
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 1, 125-133;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Macierz współczynników logistycznych centrum logistycznego
Igor Arefyev
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 2, 135-140;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Bariery ograniczające rozwój transportu intermodalnego w Polsce z perspektywy administracji publicznej oraz środowiska biznesowego
Marcin Foltyński
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 3, 141-151;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Alternatywne połączenie transportu kontenerów pomiędzy terytorium Polski oraz krajami Dalekiego / Środkowego Wschodu
Wiktor Żuchowski
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 4, 153-161;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
HEURYSTYCZNE PODEJŚCIE DO PROBLEMU DZIENNEGO HARMONOGRAMOWANIA DOSTAW. STUDIUM PRZYPADKU: HARMONOGRAMOWANIE DOSTAW WYROBÓW ALKOHO-LOWYCH W RAMACH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ WYMIANY HANDLOWEJ
Mariusz Grajek, Paweł Zmuda-Trzebiatowski
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 5, 163-173;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Franczyza jako instrument integracji w szkolnictwie wyższym
Halina Szulce, Ryszard Świekatowski
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 6, 175-183;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKÓW TLENU - ELEMENTÓW OPAKOWAŃ INTELIGENTNYCH DO MONITOROWANIA JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Renata Dobrucka
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 7, 183-190;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
UPROSZCZONA METODA OCENY ZARZĄDZANIU DOSTAWCAMI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Satya Parkash Kaushik, Veerender Kumar Kaushik
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 8, 191-203;
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM MAKE-OR-BUY
Adam Redmer
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 9, 205-212;
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PODSTAWY TWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH - DETERMINANTY LOGISTYCZNE
Ewa Kulińska
Logforum. 2014. 9(2), artykuł 10, 213-225;
streszczenie nr 10 streszczenie

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml