LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial) Logforum. 2014. 10(1), artykuł 9, 87-95;

ANALIZA OBCIąŬENIA PAKOWACZY METODą REBA: STUDIUM PRZYPADKU

Andrzej M. Lasota

University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland

Streszczenie:

 Wstęp: Jednym z elementów systemu logistycznego jest podsystem produkcji, który jest układem złożonym z elementów fizycznych takich jak: maszyny i urządzenia, narzędzia pracy, i (co najważniejsze) ludzi. Ponadto systemy zależne od człowieka-operatora są szczególnie podatne na problemy związane z: uciążliwościami, zapewnieniem produkcji, jakości i ze wzrostem kosztów szkolenia i nieobecności w pracy. Celem pracy była ocena obciążenia i ryzyka wystąpienia mięśniowo-szkieletowego dyskomfortu (MSDs) w procesie realizacji zamówień na stanowiskach pakowacza, analiza czynników ryzyka.

Metody: Do oceny zastosowano metodę Rapid Entire Body Assessment (REBA). Oceniono czynności związane z realizacją zamówienia na trzech stanowiskach.

Wyniki: Żadną z występujących czynności nie zakwalifikowano do AC 0 i AC 1; do  AC 2 zakwalifikowano  5 czynności, AC 3 - 7 czynności, AC 4 - 1 czynność. Głównymi czynnikami ryzyka wpływającymi na negatywną ocenę pozycji podczas pracy były: utrzymywanie pleców pochylonych i skręconych, utrzymywanie ramienia odchylonych od tułowia, praca w pozycji stojącej, oraz ciężar zapakowanego kartonu.

Wnioski: Pakowacze pracujący na badanych stanowiskach w znacznym stopniu narażenie są na ryzyko MSDs, stąd działania korekcyjne powinny być przeprowadzone najszybciej jak to możliwe. Interwencja ergonomiczna powinna być związana z: przeprojektowaniem stanowisk oraz metod pracy. Po dokonaniu zmian na badanych stanowiskach zaleca się ponowną ocenę metodą REBA w celu weryfikacji skuteczności wprowadzonych zmian.

 
Słowa kluczowe: metoda REBA, obciążenie pracą, ergonomia, ryzyko, MSDs
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Lasota, Andrzej M.. "A reba-based analysis of packers workload: a case study." Logforum 10.1 (2014): 9.
APA Andrzej M. Lasota (2014). A reba-based analysis of packers workload: a case study. Logforum 10 (1), 9.
ISO 690 LASOTA, Andrzej M.. A reba-based analysis of packers workload: a case study. Logforum, 2014, 10.1: 9.