Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2014, Artykuł 7

Lalit Mohan Pradhan, Chaitanya Kumar Tripathy

MODEL EOQ DLA ASORTYMENTãW ULEGAJąCYCH NISZCZENIU WEDłUG SCHEMATU WEIBULLA ZE SPADAJąCYM POPYTEM I WARTOśCIą REZYDUALNą DLA SYSTEMU KREDYTU KUPIECKIEGO

Streszczenie:

Wstęp: Środowisko rynkowe, na którym działają obecnie firmy charakteryzuje się duża konkurencyjnością i właśnie dla takiego rynku zostały opracowane różne modelu zarządzania zapasem dla asortymentów ulegających zniszczeniu. Opcja opóźnionej płatności w takich modelach jest nowo pojawiającym się elementem. Modele tego typu są bardzo praktyczne w zastosowaniu zarówno dla konsumentów jak i dla wytwórcy.

Metody: W prezentowanej pracy został p r zedstawiony opracowany model uwzględniający trójparametrowy system dla asortymentów podlegających niszczeniu Weibulla, charakteryzujący się spadającym popytem oraz uwzględniający oferowany kredyt kupiecki. Metoda została zaprezentowana dla jednego artykułu.

Wyniki i wnioski: Optymalna wielkość zamówienia, optymalny czas cyklu zamówienia oraz całkowite koszty zmienne w trakcie trwania cyklu zostały wyliczone dla proponowanego modelu zarządzania zapasem. Otrzymane wyniki zostały dodatkowo zaprezentowane w formie przykładu liczbowego oraz analizy wrażliwości.

 
Słowa kluczowe: EOQ, obniżenie wartości według schematu Weibulla, popyt spadający, wartość rezydualna, kredyt kupiecki

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 7 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pradhan, Lalit Mohan, and Chaitanya Kumar Tripathy. "An eoq model for weibull deteriorating item with ramp type demand and salvage value under trade credit system." Logforum 10.1 (2014): 7.
APA Lalit Mohan Pradhan1, Chaitanya Kumar Tripathy2 (2014). An eoq model for weibull deteriorating item with ramp type demand and salvage value under trade credit system. Logforum 10 (1), 7.
ISO 690 PRADHAN, Lalit Mohan, TRIPATHY, Chaitanya Kumar. An eoq model for weibull deteriorating item with ramp type demand and salvage value under trade credit system. Logforum, 2014, 10.1: 7.
EndNote BibTeX RefMan