LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial) Logforum. 2014. 10(1), artykuł 6, 51-60;

INNOWACYJNE PODEJśCIE DO WSPãłPRACY FIRM WE WSPãLNEJ ORGANIZACJI PROCESãW TRANSPORTOWYCH

Marcin Hajdul, Piotr Nowak

The Institute of Logistics and Warehousing, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł prezentuje innowacyjne podejście do współpracy niezależnych firm produkcyjnych we wspólnej organizacji procesów transportowych w istniejących łańcuchów dostaw. Praca prezentuje rezultaty osiągnięte przez firmy produkcyjne należące do ECR Polska. Przesłanką do podjęcia współpracy pomiędzy firmami była potrzeba poszukiwania nowych modeli organizacji procesów transportowych celem poprawy ich skuteczności i efektywności. Aktualne podejście do organizacji przewozów charakteryzuje się nieefektywnym wykorzystaniem zasobów. Wynika to głównie z faktu współpracy poziomek między poszczególnych usługodawcami i usługobiorcami. Potwierdziły to nadania potwierdzone przez autorów, a także przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska.

Metody: Celem pracy jest przedstawienie sposobu wykorzystania metody "design thinking" do stworzenia nowego modelu współpracy niezależnych firm z wykorzystaniem innowacyjnej platformy komunikacyjnej.

Wyniki: Stworzone, w ramach przeprowadzonych przez autorów prac badawczych, rozwiązanie umożliwia jednoczesną pionową i poziomą współpracę niezależnych firm zlecających usługi transportowe jak i firm zajmujących się organizacją procesów transportowych. Efektem tej współpracy jest wyeliminowanie zidentyfikowanych wad istniejących rozwiązań poprzez zrównoważone wykorzystanie dostępnych zasobów.

Wnioski: W podsumowaniu autorzy prezentują wyniki pilotażowego wdrożenia opisanego rozwiązania przez firmy w sektorze FMCG w Polsce. Firmy były w stanie zredukować koszty transportu, zwiększyć współczynnik wykorzystania pojazdów, zredukować puste przebiegi, a także zredukować kongestię w regionie, w którym prowadzą działalność.

Słowa kluczowe: design thinking, innowacja, wirtualna współpraca, współdzielenie łańcuchów dostaw, platformy komunikacyjne, współczynnik wypełnienia pojazdu, puste przebiegi
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hajdul, Marcin, and Piotr Nowak. "Innovative approach to collaboration in joint organization of transport processes." Logforum 10.1 (2014): 6.
APA Marcin Hajdul, Piotr Nowak (2014). Innovative approach to collaboration in joint organization of transport processes. Logforum 10 (1), 6.
ISO 690 HAJDUL, Marcin, NOWAK, Piotr. Innovative approach to collaboration in joint organization of transport processes. Logforum, 2014, 10.1: 6.