Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2014, Artykuł 5

Vladimir Vikulov, Andrey Butrin

ZARZąDZANIE RYZYKIEM I łAńCUCHAMI DOSTAW

Streszczenie:

Wstęp: Wobec narastającej globalizacji gospodarki oraz wzrostu złożoności i kompleksowości wzajemnych powiązań gospodarczych przedsiębiorstw, konieczne jest wypracowanie nowych metod i technik w celu poprawy i utrzymania pozycji rynkowej. Procesy integracji stwarzają nowe możliwości, ale jednocześnie stwarzają nowe wyzwania dla zarządzających, w tym również w obrębie zarządzania ryzykiem.

Metody: Na podstawie analizy znanych narzędzi (zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania ryzykiem w obrębie łańcucha dostaw, zastosowanie teorii prawdopodobieństwa, metod zarządzania ryzykiem oraz metod statystycznych) autorzy zaproponowali nową metodę zarządzania ryzykiem oraz metodę zarządzania łańcuchem dostaw. Zaproponowane narzędzie jest specyficznym hybrydowym rozwiązaniem stworzonym na podstawie narzędzi dostępnych w literaturze.

Wyniki: Prezentowana metoda została z powodzeniem zastosowana w ramach ekonomiczno-matematycznych modeli przedsiębiorstwa przemysłowego. Uwzględniono wskaźniki związane z ryzykiem łańcucha dostaw, w tym powodowane przez dostawcę. Autorzy sformułowali metodę optymalizacji poziomu ryzyka łańcucha dostaw we współpracy z dostawcami i klientami.

Wnioski: Każda organizacji, która rozpoczyna proces integracji z dostawami i klientami, potrzebuje narzędzi, metodologii oraz technik do identyfikacji "słabych ogniw" w obrębie łańcucha dostaw. Zaproponowana metoda pozwala na opanowanie ryzyka w różnych miejscach łańcucha dostaw oraz zidentyfikowanie zagrożeń, które mogą się pojawić w przyszłości. Metoda ta jest dobra nie tylko do zarządzania ryzykiem, ale również dla poprawy efektywności obecnych metod zarządzania poprzez optymalizację poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, ryzyka łańcucha dostaw, optymalizacja ryzyka, integracja ryzyka

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 5 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Vikulov, Vladimir, and Andrey Butrin. "Risk assessment and management logistics chains." Logforum 10.1 (2014): 5.
APA Vladimir Vikulov, Andrey Butrin (2014). Risk assessment and management logistics chains. Logforum 10 (1), 5.
ISO 690 VIKULOV, Vladimir, BUTRIN, Andrey. Risk assessment and management logistics chains. Logforum, 2014, 10.1: 5.
EndNote BibTeX RefMan