Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2014, Artykuł 4

Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński

DYNAMICZNE ZARZąDZANIE FLOTą TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł prezentuje koncepcję zarządzania flotą transportu zbiorowego w aspekcie dynamicznym. Współcześnie istnieje wiele możliwości technicznych identyfikacji popytu w sieci transportowej. Można również wskazać zasadne podstawy szacowania i sterowania podażą. Artykuł ten jest opisem ogólnej koncepcji systemu zarządzania flotą transportu zbiorowego w oparciu o bilansowanie popytu i podaży.

Metody: W prezentowanej metodzie wykorzystywany jest opis macierzowy popytu na transport w oparciu o dane z systemów telemetrycznych i telekomunikacyjnych. Skupiono się głównie na ogólnej koncepcji pomijając sposób pozyskiwania danych opisany w innych opracowaniach autorów.

Cele: Wynikiem działania przedmiotowego modelu jest budowa systemu zarządzania flotą w czasie rzeczywistym. System taki ma również zapewniać optymalne wykorzystanie ilostanu środków transportu pozostającego w gestii przewoźników funkcjonujących na rynku usług transportowych.

Wnioski: Prezentowana koncepcja umożliwia inne spojrzenie na problem zarządzania flotą transportu zbiorowego. Projekt w przypadku wdrożenia powinien pozwolić m. in. na projektowanie dynamicznych rozkładów jazdy, aktualizowanych na bazie obserwacji popytu, a nawet projektowanie dynamicznego rozkładu punktów dostępu do linii transportu zbiorowego. W dalszych pracach należy zwrócić uwagę na problem tzw. reroutingu tras pojazdów transportu zbiorowego na podstawie dynamicznych pomiarów charakterystyki systemu transportowego.

Słowa kluczowe: tranport, zarządzanie flotą transportową, model zarządzania

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 4 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Celiński, Ireneusz, and Grzegorz Sierpiński. "Real time model for public transportation management." Logforum 10.1 (2014): 4.
APA Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński (2014). Real time model for public transportation management. Logforum 10 (1), 4.
ISO 690 CELIńSKI, Ireneusz, SIERPIńSKI, Grzegorz. Real time model for public transportation management. Logforum, 2014, 10.1: 4.
EndNote BibTeX RefMan