Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2014, Artykuł 11

Wiesław Ciechomski

E-SKLEPY JAKO PRZESłANKA EWOLUCJI SEKTORA HANDLU

Streszczenie:

Wstęp: W artykule podjęto zagadnienie dynamicznego rozwoju nowej formy sprzedaży, jaką jest handel internetowy. Do potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych należą: technologia sprzedaży, metody obsługi klientów oraz logistyka towarów stanowiących przedmiot obrotu.

Metody: Dla przedstawienia rozwoju sprzedaży internetowej w Polsce w ostatnich latach wykorzystano wybrane wyniki obszernych badań ankietowych zrealizowanych w 2012 roku na próbie 607 e-sklepów.

Wyniki i wnioski: E-handel nie rozwija się obecnie w Polsce we wcześniejszym tempie. Wolniejsza dynamika przyrostu liczby nowo otwieranych e-sklepów jest pochodną kryzysu gospodarczego, słabszej chłonności rynku i zaostrzającej się rywalizacji pomiędzy e-detalistami. Procesy dokonujące się w handlu detalicznym i hurtowym mają charakter ewolucyjny i są rezultatem działań przystosowawczych przedsiębiorstw handlowych do turbulentnego otoczenia rynkowego.

Słowa kluczowe: dystrybucja, e-sklepy, e-handel, e-commerce, e-logistyka

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 11 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Ciechomski, Wiesław. "E-shops as a condition for the evolution of the trade." Logforum 10.1 (2014): 11.
APA Wiesław Ciechomski (2014). E-shops as a condition for the evolution of the trade. Logforum 10 (1), 11.
ISO 690 CIECHOMSKI, Wiesław. E-shops as a condition for the evolution of the trade. Logforum, 2014, 10.1: 11.
EndNote BibTeX RefMan