Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2014, Artykuł 10

Agnieszka Bilska

ORGANIZACJA MYCIA I DEZYNFEKCJI W TRAKCIE PROCESU PRODUKCYJNEGO W PRZEMYśLE MIęSNYM

Streszczenie:

Wstęp: Mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym są jednymi z ważniejszych operacji, które mają wpływ na bezpieczeństwo i trwałość gotowych produktów, dlatego też stanowią punkty krytyczne procesu produkcji.

Metody: W pracy przedstawiono proces mycia i dezynfekcji oraz metody kontroli oceny ich skuteczności działania w zakładach przemysłu mięsnego. Scharakteryzowano właściwości oraz zastosowanie środków myjących i myjąco - dezynfekujących. Podano wymagania stawiane środkom myjącym i dezynfekującym stosowanym w przemyśle spożywczym.

Wnioski: Znajomość tych zagadnień jest istotna dla prawidłowej organizacji oraz optymalizacji całości procesu produkcyjnego w przemyśle mięsnym.

Słowa kluczowe: mycie, dezynfekcja, środki myjące, środki dezynfekujące, metody mycia, metody dezynfekcji, organizacja procesu produkcyjnego

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 10 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Bilska, Agnieszka. "Organization of washing and disinfection during the production process in meat industry." Logforum 10.1 (2014): 10.
APA Agnieszka Bilska (2014). Organization of washing and disinfection during the production process in meat industry. Logforum 10 (1), 10.
ISO 690 BILSKA, Agnieszka. Organization of washing and disinfection during the production process in meat industry. Logforum, 2014, 10.1: 10.
EndNote BibTeX RefMan