LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 10 (1) 2014

January - March 2014

Spis treści:

Teoretyczne, regulacyjne i praktyczne implikacje logistyki
Mirosław Chaberek
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 1, 3-12;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Satysfakcja klienta z jakości nabywanych usług logistycznych
Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Teresa Gajewska
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 2, 13-19;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Inowacje logistyczne w transporcie
Mirosław Antonowicz
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 3, 21-30;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Dynamiczne zarządzanie flotą transportu zbiorowego
Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 4, 31-41;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zarządzanie ryzykiem i łańcuchami dostaw
Vladimir Vikulov, Andrey Butrin
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 5, 43-49;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Innowacyjne podejście do współpracy firm we wspólnej organizacji procesów transportowych
Marcin Hajdul, Piotr Nowak
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 6, 51-60;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model eoq dla asortymentów ulegających niszczeniu według schematu weibulla ze spadającym popytem i wartością rezydualną dla systemu kredytu kupieckiego
Lalit Mohan Pradhan, Chaitanya Kumar Tripathy
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 7, 61-72;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model odnawiania zapasów w przeglądzie okresowym uwzględniający występowanie braków
Stanisław Krzyżaniak
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 8, 73-85;
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza obciążenia pakowaczy metodą reba: studium przypadku
Andrzej M. Lasota
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 9, 87-95;
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Organizacja mycia i dezynfekcji w trakcie procesu produkcyjnego w przemyśle mięsnym
Agnieszka Bilska
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 10, 97-107;
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
E-sklepy jako przesłanka ewolucji sektora handlu
Wiesław Ciechomski
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 11, 109-115;
streszczenie nr 11 streszczenie artykuł nr 11 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml