LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 10 (1) 2014

Spis treści:

Mirosław Chaberek
Teoretyczne, regulacyjne i praktyczne implikacje logistyki
Zeszyt 1/ 2014, artykuł 1  |  3-12   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Teresa Gajewska
Satysfakcja klienta z jakości nabywanych usług logistycznych
Zeszyt 1/ 2014, artykuł 2  |  13-19   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Mirosław Antonowicz
Inowacje logistyczne w transporcie
Zeszyt 1/ 2014, artykuł 3  |  21-30   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński
Dynamiczne zarządzanie flotą transportu zbiorowego
Zeszyt 1/ 2014, artykuł 4  |  31-41   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Vladimir Vikulov, Andrey Butrin
Zarządzanie ryzykiem i łańcuchami dostaw
Zeszyt 1/ 2014, artykuł 5  |  43-49   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Marcin Hajdul, Piotr Nowak
Innowacyjne podejście do współpracy firm we wspólnej organizacji procesów transportowych
Zeszyt 1/ 2014, artykuł 6  |  51-60   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Lalit Mohan Pradhan, Chaitanya Kumar Tripathy
Model eoq dla asortymentów ulegających niszczeniu według schematu weibulla ze spadającym popytem i wartością rezydualną dla systemu kredytu kupieckiego
Zeszyt 1/ 2014, artykuł 7  |  61-72   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Stanisław Krzyżaniak
Model odnawiania zapasów w przeglądzie okresowym uwzględniający występowanie braków
Zeszyt 1/ 2014, artykuł 8  |  73-85   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf
Andrzej M. Lasota
Analiza obciążenia pakowaczy metodą reba: studium przypadku
Zeszyt 1/ 2014, artykuł 9  |  87-95   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf
Agnieszka Bilska
Organizacja mycia i dezynfekcji w trakcie procesu produkcyjnego w przemyśle mięsnym
Zeszyt 1/ 2014, artykuł 10  |  97-107   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf
Wiesław Ciechomski
E-sklepy jako przesłanka ewolucji sektora handlu
Zeszyt 1/ 2014, artykuł 11  |  109-115   |  Streszczenie streszczenie nr 11  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 11 - pdf
Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml