LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 10 2014

Zeszyt 10 (1) 2014

January - March 2014

Spis treści:

Teoretyczne, regulacyjne i praktyczne implikacje logistyki
Mirosław Chaberek
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 1, 3-12;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Satysfakcja klienta z jakości nabywanych usług logistycznych
Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Teresa Gajewska
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 2, 13-19;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Inowacje logistyczne w transporcie
Mirosław Antonowicz
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 3, 21-30;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Dynamiczne zarządzanie flotą transportu zbiorowego
Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 4, 31-41;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zarządzanie ryzykiem i łańcuchami dostaw
Vladimir Vikulov, Andrey Butrin
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 5, 43-49;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Innowacyjne podejście do współpracy firm we wspólnej organizacji procesów transportowych
Marcin Hajdul, Piotr Nowak
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 6, 51-60;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model eoq dla asortymentów ulegających niszczeniu według schematu weibulla ze spadającym popytem i wartością rezydualną dla systemu kredytu kupieckiego
Lalit Mohan Pradhan, Chaitanya Kumar Tripathy
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 7, 61-72;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model odnawiania zapasów w przeglądzie okresowym uwzględniający występowanie braków
Stanisław Krzyżaniak
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 8, 73-85;
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza obciążenia pakowaczy metodą reba: studium przypadku
Andrzej M. Lasota
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 9, 87-95;
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Organizacja mycia i dezynfekcji w trakcie procesu produkcyjnego w przemyśle mięsnym
Agnieszka Bilska
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 10, 97-107;
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
E-sklepy jako przesłanka ewolucji sektora handlu
Wiesław Ciechomski
Logforum. 2014. 10(1), artykuł 11, 109-115;
streszczenie nr 11 streszczenie artykuł nr 11 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 10 (2) 2014

April - June 2014

Spis treści:

Zachowania konkurencyjne w sieciach dostaw
Sylwia Konecka, Marek Matulewski
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 1, 125-133;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Macierz współczynników logistycznych centrum logistycznego
Igor Arefyev
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 2, 135-140;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Bariery ograniczające rozwój transportu intermodalnego w Polsce z perspektywy administracji publicznej oraz środowiska biznesowego
Marcin Foltyński
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 3, 141-151;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Alternatywne połączenie transportu kontenerów pomiędzy terytorium Polski oraz krajami Dalekiego / Środkowego Wschodu
Wiktor Żuchowski
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 4, 153-161;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
HEURYSTYCZNE PODEJŚCIE DO PROBLEMU DZIENNEGO HARMONOGRAMOWANIA DOSTAW. STUDIUM PRZYPADKU: HARMONOGRAMOWANIE DOSTAW WYROBÓW ALKOHO-LOWYCH W RAMACH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ WYMIANY HANDLOWEJ
Mariusz Grajek, Paweł Zmuda-Trzebiatowski
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 5, 163-173;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Franczyza jako instrument integracji w szkolnictwie wyższym
Halina Szulce, Ryszard Świekatowski
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 6, 175-183;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKÓW TLENU - ELEMENTÓW OPAKOWAŃ INTELIGENTNYCH DO MONITOROWANIA JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Renata Dobrucka
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 7, 183-190;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
UPROSZCZONA METODA OCENY ZARZĄDZANIU DOSTAWCAMI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Satya Parkash Kaushik, Veerender Kumar Kaushik
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 8, 191-203;
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM MAKE-OR-BUY
Adam Redmer
Logforum. 2014. 10(2), artykuł 9, 205-212;
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PODSTAWY TWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH - DETERMINANTY LOGISTYCZNE
Ewa Kulińska
Logforum. 2014. 9(2), artykuł 10, 213-225;
streszczenie nr 10 streszczenie

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 10 (3) 2014

July - September 2014

Spis treści:

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W OPRARCIU O WSKAŹNIKI LOGISTYCZNE I STATYSTYCZNE
Marcin Hajdul, Karolina Kolińska
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 1, 235-245;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OPTYMIZACJA MODELU ZMIENNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ ZAMÓWIENIA (FEOQ) DLA PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH PSUCIU SIĘ ORAZ UWZGLĘDNIAJĄCY STRATY TOWARU
Monalisha Pattnaik
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 2, 247-262;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ
Józef Frąś, Paweł Romanow
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 3, 263-272;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
UTRZYMANIE RUCHU W ZRÓWNOWAŻONYM WYTWARZANIU
Vladimir Stuchly, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 4, 273-284;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
LEAN JAKO SPOSÓB NA POPRAWĘ PROCESU REMANU-FACTURINGU
Paulina Golińska
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 5, 285-293;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZARZĄDZANIE ZWROTAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Anna Maria Jeszka
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 6, 295-304;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW ISTNIENIA GWARANCJI NA ZACHOWANIE SIĘ KONSUMENTÓW: ANALIZA ODWRÓCONYCH MODELI LOGISTYCZNYCH
Arsalan Najmi, Mirza A. Haq, Sohail Majeed, Naveed R. Khan
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 7, 305-317;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DETALICZNE ŁAŃCUCHY DOSTAW ORAZ EFEKTYWNOŚĆ HADLU DETALICZNEGO
Zdenko Segetlija, Davor Dujak
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 8, 319-330;
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SYSTEM PRODUKCYJNO-LOGISTYCZNY W KONTEKŚCIE STRATEGII PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ ORAZ LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA
Łukasz Hadaś, Agnieszka Stachowiak, Piotr Cyplik
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 9, 331-349;
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI
Agnieszka Bilska, Ryszard Kowalski
Logforum. 2014. 10(3), artykuł 10, 351-361;
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 10 (4) 2014

October - December 2014

Spis treści:

TRANSPORT INTERMODALNY W EUROPIE - INNOWACYJNE SZANSE JEGO ROZWOJU
Norbert Wagener
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 1, 371-382;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA OBCIĄŻENIA PRACĄ PAKOWACZY PRACUJĄCYCH NA LINI POTOKOWEJ - STUDIUM PRZYPADKU
Andrzej Marek Lasota
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 2, 383-392;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
NOWE ROZWIĄZANIA W SYSTEMACH PAKOWANIA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH
Renata Dobrucka
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 3, 393-398;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZASTOSOWANIE ODPORNOŚCIOWEJ METODY RANKINGOWEJ W PROBLEMACH 2-FAZOWYCH ROZMYTEJ OPTYMALIZACJI LINIOWEJ (FOLPP)
Monalisha Pattnaik
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 4, 399-408;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OKREŚLENIE CELÓW POLITYKI ZARZĄDZANIA MIEJSKIM TRANSPORTEM ŁADUNKÓW
Daniel Kaszubowski
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 5, 409-422;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZASTOSOWANIE APLIKACJI RFID W PROCESIE MAGAZYNOWYM - STUDIUM PRZYPADKU U PRODUCENTA WYROBÓW KONSUMENCKICH W TAJLANDII
Natanaree Sooksaksun, Sriyos Sudsertsin
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 6, 423-431;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZARZĄDZANIE ZWROTAMI W BRANŻY ODZIEŻOWEJ W POLSCE
Anna Maria Jeszka
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 7, 433-443;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KOMPETENCJE ICT W SZKOLENIACH LOGISTYCZNYCH - SPOJRZENIE MIĘDZYNARODOWE
Lorenzo Mizzau, Rossella Brindani, Michał Adamczak, Piotr Cyplik
Logforum. 2014. 10(4), artykuł 8, 445-453;
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2014 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml