LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(3), artykuł 6

ZASTOSOWANIE TRAMWAJÓW TOWAROWYCH W OBSŁUDZE DOSTAW NA OBSZARZE MIASTA

Izabela Dembińska-Cyran

Streszczenie: Jedną z konsekwencji rozwoju cywilizacyjnego miast jest wzrost potrzeb obsługi dostaw realizowanych na ich obszarze, a ściślej - w obrębie centrum. Realizacja dostaw napotyka jednak na wiele problemów, jak wkomponowanie się w ruch komunikacji miejskiej i indywidualnej, eskalacja kongestii oraz konieczność neutralizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, zgodnie z założeniami rozwijanej coraz powszechniej idei zrównoważonych miast. Logistyka miasta proponuje wiele rozwiązań, które mogą łagodzić wskazane problemy. Jednym z nich może być wykorzystanie tramwaju towarowego. Celem rozważań jest przybliżenie tego rozwiązania. Rozważania podparte będą przykładami wykorzystania tramwajów towarowych we Wrocławiu, Dreźnie i Zurychu
Słowa kluczowe: logistyka miejska, tramwaj towarowy, transport miejski, kongestia
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 6 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Dembińska-Cyran, Izabela. "UTILISATION OF FRIGHT TRAMS FOR GOODS DELIVERIES IN CITIES." Logforum 1.3 (2005): 6.
APA Izabela Dembińska-Cyran (2005). UTILISATION OF FRIGHT TRAMS FOR GOODS DELIVERIES IN CITIES. Logforum 1 (3), 6.
ISO 690 DEMBIńSKA-CYRAN, Izabela. UTILISATION OF FRIGHT TRAMS FOR GOODS DELIVERIES IN CITIES. Logforum, 2005, 1.3: 6.