LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(3), artykuł 5

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW I OBSŁUGĄ KLIENTA W FIRMACH BRANūY TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNEJ SEKTORA MSP

Maciej Stajniak

Streszczenie: Zarządzanie flotą pojazdów w małych i średnich przedsiębiorstwach staje się coraz trudniejsze bez wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych. Wzmożona konkurencja na rynku usług spedycyjnych, coraz częściej realizujących również funkcje operatorów logistycznych, wymaga stałego udoskonalania jakości, a także dostarczania ciągle nowych usług. Jednym z jej gwarantów jest sprawny system informatyczny. Artykuł prezentuje wyniki badań w przedsiębiorstwach branży transportowo-spedycyjnej sektora MSP, które identyfikują oczekiwania pod kątem zakresu aplikacyjnego oprogramowania komputerowego spełniającego wymogi potencjalnych odbiorców. Przedstawiono również technologię, w jakiej budowane jest oprogramowanie z wyszczególnieniem jego głównych modułów.
Słowa kluczowe: aplikacja, zarządzanie, obsługa klienta, systemy informatyczne.
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 5 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Stajniak, Maciej. "COMPUTER ASSISTANCE OF MANAGEMENT OF VEHICLES FLEET AND CUSTOMER SERVICE IN THE TRANSPORT - FORWARDING COMPANIES OF SME SECTOR." Logforum 1.3 (2005): 5.
APA Maciej Stajniak (2005). COMPUTER ASSISTANCE OF MANAGEMENT OF VEHICLES FLEET AND CUSTOMER SERVICE IN THE TRANSPORT - FORWARDING COMPANIES OF SME SECTOR. Logforum 1 (3), 5.
ISO 690 STAJNIAK, Maciej. COMPUTER ASSISTANCE OF MANAGEMENT OF VEHICLES FLEET AND CUSTOMER SERVICE IN THE TRANSPORT - FORWARDING COMPANIES OF SME SECTOR. Logforum, 2005, 1.3: 5.