LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(3), artykuł 2

CONTROLLING SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

Sergeev Victor

Streszczenie: Przedsiębiorstwa rosyjskie coraz większą uwagę przywiązują do koncepcji i praktycznych aspektów zintegrowanej logistyki oraz łańcucha dostaw, w których to, nie bez podstaw, widzą możliwości poprawy efektywności ekonomicznej działalności swoich firm jak i podwyższenie ich konkurencyjności w dobie coraz to silniejszej ekspansji dużych firm zagranicznych na rynek rosyjski. Stosowanie metod zintegrowanej logistyki powinno być wkomponowane bezwzględnie na etapie planowania strategicznego każdego przedsiębiorstwa, zaś kierownictwo przedsiębiorstwa powinno posiadać instrumenty oceny efektywności tych metod działania na poziomie strategicznym, taktycznym jak i operacyjnym. W trakcie wykonywania tych zadań istotną rolę odgrywa controlling
Słowa kluczowe: controlling, system logistyczny, Balanced Scorecoard, logistyczne wskaźniki KPI
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 2 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Victor, Sergeev. "CONTROLLING OF LOGISTIC SYSTEMS." Logforum 1.3 (2005): 2.
APA Sergeev Victor (2005). CONTROLLING OF LOGISTIC SYSTEMS. Logforum 1 (3), 2.
ISO 690 VICTOR, Sergeev. CONTROLLING OF LOGISTIC SYSTEMS. Logforum, 2005, 1.3: 2.